Logo internetbode.nl/halderberge

Coalitiepartijen zijn tevreden over gerealiseerde doelen

HALDERBERGE - Na de roerige periode van voor 2014 is de Halderbergse politiek in rustiger vaarwater terecht gekomen. Reden voor de coalitiepartijen Lokaal Halderberge, CDA, Progressief Halderberge en WOS om eens gezamenlijk naar buiten te treden om tussentijds de balans op te maken van drie jaar besluitvorming. Op het gebied van wonen, leefbaarheid, bestuurlijke kracht en samenwerking binnen de raad heerst er tevredenheid bij de coalitie. Inwoners meer betrekken bij de politiek is nu de grootste uitdaging.


De raadsleden Theo Stehouwer (CDA), Jan Zagers (Progressief Halderberge), Carel Roovers (WOS) en Gisela van Beek (Lokaal Halderberge) gaan er eens goed voor zitten om tekst en uitleg de geven over de gerealiseerde doelen. “We willen nu eens aan de burgers doorgeven wat we als coalitie vanuit het akkoord, de afgelopen tijd bereikt hebben. Het college heeft dit vorig jaar halverwege de rit al gedaan. Het leek ons nu, één jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, het beste moment om hier eens kritisch naar te kijken. Bovendien willen we de burgers meer bij de politiek betrekken en zaken proberen door te geven, zodat deze niet alleen binnen de muren van het gemeentehuis blijven,” is de argumentatie om naar buiten te treden.

Bereikte doelen Volgens de coalitie zijn enkele bereikte doelen: een groot aantal projecten die bijdragen aan aantrekkelijker wonen en verbetering van de leefbaarheid zijn ontwikkeld. Burger- en Overheidsparticipatie komt steeds beter van de grond. Het onderlinge vertrouwen en de sfeer in de raad is aanmerkelijk toegenomen en een bestuurlijke visie is opgesteld. Een aantal zaken die de afgelopen jaren zijn of nu worden gerealiseerd, en waar de coalitie mee pronkt, stonden echter al vele jaren eerder op de agenda. Denk daarbij aan de rondweg (Oudenbossche Koepelbaan), de bouw van de brede scholen en het bouwen van nieuwe woningen. Op het gebied van decentralisatie (WMO en Jeugdzorg) en participatie is het eerder overheidsbeleid te noemen, waar de gemeente Halderberge - vaak in samenwerking met omliggende gemeenten - invulling aan heeft gegeven. “Klopt, maar de besluitvorming en verdere uitwerking heeft wel degelijk vanuit het coalitie-akkoord plaatsgevonden,” weerspreken de raadsleden.

Bewuster De coalitie vindt het zeker een goede zaak dat burgers meer betrokken worden bij de besluitvorming. “Burgers moeten zich nog wat meer bewuster worden van participatie. Processen moeten met gemeente en initiatiefnemers samen doorlopen worden. Goede voorbeelden hiervan zijn de doorgaande route Oudenbosch, straks de herinrichting van de St. Janstraat in Hoeven en buurtpreventieteams die in verschillende kernen operationeel zijn geworden. Voor elke kern zijn onlangs twee ambassadeurs aangesteld, met als doel beter aan te sluiten bij initiatieven uit de samenleving en deze te stimuleren.”

Emoties Ook het vluchtelingenbeleid lag opeens van regeringswege bij elke gemeenteraad op het bordje. “Dit riep veel emoties op bij zowel inwoners als bij ons als raadsleden. Deze raad is in staat gebleken om met elkaar de rust te bewaren en de mensen zeker geen paniekgevoel aan te praten. Ook onze inwoners hebben zich bereid getoond in dit ingewikkelde vraagstuk mee te denken. Dat bleek uit de grote respons aan de uitgezette enquête. Het meer spreiden van de statushouders is helaas nog niet gelukt. We hebben afgesproken om daar wel over te blijven nadenken.”

Mager De magere opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft politiek Halderberge wel aan het denken gezet. Hoe betrekken wij de inwoners meer bij de politiek en de politieke besluitvorming? “Politiek is niet populair. Als het de mensen direct raakt, zoals bij de 380KV, het Basisnetspoor en het asielbeleid blijkt de betrokkenheid van de burger wel groot. In andere gevallen is dat lastig. Projecten als ‘Dromen, Denken en Doen’ en politiek café ‘Praat met de Raad’, waar mensen kunnen meedenken en hun visie kunnen geven, bereiken helaas maar een beperkt publiek.” Het aantrekkelijker en toegankelijker maken van de politiek is een van de grootste uitdagingen die de gezamenlijke partijen zich tot doel hebben gesteld.

BIJDRAGE JOHAN WAGENMAKERS<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/halderberge&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief