Foto:

Halderberge rolt jeugdhulpstrategie uit

  algemeen

HALDERBERGE - Snelle besluitvorming over een jeugdbeschermingsmaatregel, verhoogde inzet op kennis, minder zware jeugdhulptrajecten, meer inzet op preventie en vroegsignalering en een crisismeldpunt. Dat zijn de speerpunten van door de jeugdhulpregio West Brabant West vastgestelde 'Strategie Veiligheid Jeugdhulp'.


De komende jaren gaan de negen gemeenten in West Brabant West West (Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert) in nauwe samenwerking met de veiligheidspartners stappen zetten om een positieve invulling te geven aan genoemde doelen.

Visie

West Brabant West stelde eerder het beleidskader jeugd en de visie 'Zicht op Veiligheid' vast. Voor realisatie van de doelen uit het beleidskader en de visie is onlangs de 'Strategie Veiligheid Jeugdhulp' vastgesteld.

Besluitvorming

Bij de uitvoering van de strategie zal zoals gezegd onder andere gewerkt worden aan het verkorten en verbeteren van de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen. Zo gaan de gemeenten aan de slag met het versnellen van de stappen die noodzakelijk zijn bij de besluitvorming over een jeugdbeschermingsmaatregel, zodat gezinnen tijdig de meest passende ondersteuning krijgen. Om dit te bereiken wordt ingezet op een nog betere samenwerking tussen de diverse organisaties waar ouders en jongeren mee te maken krijgen als er sprake is van veiligheidsrisico's. Dit moet ervoor zorgen dat ingezette ondersteuning nog beter aansluit bij behoeften en er snel kan worden ingegaan op veranderende ondersteuningsbehoefte.

Kennis en kunde

Hoog op het lijstje staat eveneens verhoging van kennis en kunde, met als doel een hoog kennisniveau voor situaties waar het complexe veiligheidscasuïstiek en complexe scheidingsvraagstukken betreft. Daarnaast wordt gestreefd naar een beperking van de inzet van zware jeugdhulptrajecten. De stappen die hierbij zullen worden ondernomen zijn gericht op het - waar mogelijk - nog meer kunnen voorkomen van zware jeugdhulptrajecten als jeugdzorg plus en maatregelen tot ondertoezichtstelling.

Crisismeldpunt

Verder willen de gemeenten hun preventieve aanbod waar nodig aanpassen om zo veiligheidsrisico's te voorkomen. Ook worden - samen met de samenwerkingspartners - de werkzaamheden zó ingericht dat risicosignalen van veiligheid snel worden opgepikt. 'Last but not least' bundelen de gemeenten in de regio's West Brabant West en West Brabant Oost hun krachten voor de realisatie van een crisismeldpunt voor zowel jongeren als volwassenen, met aansluitend een passend ondersteuningsaanbod. 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/halderberge&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief