Logo internetbode.nl/halderberge

Halderberge houdt 2,7 miljoen euro over

  Nu Bergen op Zoom

HALDERBERGE - Het was geen slecht jaar voor de gemeente Halderberge. Het college van B&W houdt namelijk maar liefst 2,7 miljoen euro over. Oorzaak van het overschot zijn het saldo van de decentralisaties, een extra uitkering van een half miljoen en een afgesloten kwestie op Borchwerf waar de gemeente zes ton aan over hield. Het college van B&W gaat in gesprek met de gemeenteraad om te kijken op welke manier het geld ingezet gaat worden. Bij de behandeling van de Zomernota wordt bekeken hoe het positieve saldo van de decentralisaties het beste besteed kan worden.

Wethouder Peter Bons is zichtbaar tevreden. De gemeente Halderberge sluit de jaarrekening van  2015 namelijk af met een fors overschot. Het college van B&W houdt bijna 2,7 miljoen euro 'over'. Hoewel het geen unicum is en de meeste Nederlandse gemeenten een overschot hebben op hun begroting van vorig jaar, is het hoe dan ook zeer positief voor de gemeente Halderberge.
Tijdelijke regeling
De grootste verschillen die zorgen voor dit hoge positieve saldo zijn het saldo van de decentralisaties. Er is 1,6 miljoen euro minder uitgegeven dan vooraf was verwacht op het moment dat overheidstaken op het bordje van de Nederlandse gemeenten kwamen. Halderberge verwachte namelijk een tekort van een ton, maar dat bleek bij de Najaarsnota al anders uit te pakken. Met name op de Wmo is fors minder geld uitgegeven dan in eerste instantie begroot was.
Incidenteel
Het is voor Halderberge echter nog niet te zeggen in hoeverre het positief jaarrekeningsaldo binnen het sociaal domein structureel zal zijn. Het voordeel op de huishoudelijke hulp toelage, dat een tijdelijke regeling betreft en de incidentele aanvullende uitkering van een half miljoen zijn namelijk incidenteel. Verder zal de bijdrage vanuit het Rijk dit jaar acht ton lager zijn. In de jaren daarna loopt dit nog verder terug tot € 13,6 miljoen in 2019.
Zomernota
Hoewel wethouder Peter Bons positief is over het eindsaldo van 2015, wil dat volgens hem niet zeggen dat Halderberge zich nu rijk kan rekenen. Het college komt eind deze maand met een voorstel bij de gemeenteraad waarin staat hoe het geld dat over is wat B&W betreft besteed zou moeten worden. Bij de behandeling van de Zomernota wordt bekeken hoe het positieve saldo van de decentralisaties het beste besteed kan worden.
BIJDRAGE VERA DE GEUS
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/halderberge&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FotoseriesDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief