Steunpunt: ‘Help de bruine kiekendief’
Een nest bruine kiekendieven op akkerland heeft bescherming nodig.
Een nest bruine kiekendieven op akkerland heeft bescherming nodig. (Foto: Stichting Landschapsbeheer Zeeland)

Steunpunt: ‘Help de bruine kiekendief’

MIDDELBURG - Het Steunpunt Bruine Kiekendief roept iedereen op om broedende bruine kiekendieven in een akker te melden.


‘De bruine kiekendief, een kenmerkende roofvogel van de Zeeuwse polders, heeft het namelijk moeilijk’, laat Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), een van de organisaties achter het steunpunt, weten.

Beschermen

‘Door achteruitgang van zijn natuurlijke broedgebied, maakt de bruine kiekendief zijn nest steeds vaker in landbouwpercelen met bijvoorbeeld tarwe of gerst. Dat is een prima plek, totdat er geoogst wordt. Dan bestaat de kans dat de eieren of jongen onbedoeld worden uitgemaaid. De nesten liggen namelijk goed verscholen in het gewas en de landbouwer kan ze gemakkelijk over het hoofd zien. Daarom is het van belang op tijd nesten op te sporen en te beschermen.’

IJsberg

Roofvogelaars zien het aantal nesten in landbouwpercelen volgens het steunpunt jaar op jaar toenemen. ‘Vooral tarwe, gerst, luzerne en graszaad hebben de voorkeur. Vorig jaar werden in Zeeland zo’n tien nesten beschermd. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg. Veel nesten worden niet gezien of gemeld.’

Texel

Een van de nesten waar het vorig jaar bijna fout liep, was gebouwd in een tarweperceel aan de Jan Dommissewegeling in Kapelle, aldus het steunpunt. ‘Pas tijdens het oogsten merkte de loonwerker het nest op. Op aanraden van kiekendiefbeschermers en met medewerking van de landbouwer liet hij een stuk van 7 x 7 meter rond het nest staan. De twee jonge kiekendieven werden geringd en van vleugelmerken voorzien om ze te kunnen volgen. Gelukkig werd een van de jongen bijna een jaar later, op 16 mei 2020, gezond en wel gespot in de duinen van Texel.’

Steunpunt

Om de bruine kiekendief beter te beschermen, hebben SLZ, Roofvogelwerkgroep Zeeland, Het Zeeuwse landschap, ZLTO, Poldernatuur Zeeland en de provincie Zeeland de handen ineen geslagen en het Steunpunt Bruine Kiekendief opgericht. Ze roept iedereen op een oogje in het zeil te houden en waarnemingen van bruine kiekendieven in landbouwpercelen te melden via steunpuntkiekendief.nl of tel. 0113-230936.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief