Jolijn Rietbergen geeft erfgoededucatieles op basisschool Wilgenhof
Jolijn Rietbergen geeft erfgoededucatieles op basisschool Wilgenhof (Foto: )

Primeur kindcentrum Wilgenhof: eerste goedgekeurde Zeeuwse actieplan voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

MIDDELBURG - Kindcentrum Wilgenhof in Middelburg is de eerste Zeeuwse basisschool waarvan een actieplan voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 is goedgekeurd. Samenwerking tussen basisschool en peutergroep, bso en vso, én met culturele instellingen: het staat bij Wilgenhof komende jaren allemaal hoog op de prioriteitenlijst.


Cultuurkwadraat is het provinciale kenniscentrum voor cultuureducatie. Door met adviseurs van Cultuurkwadraat in gesprek te gaan, richten onderwijs en kinderopvang zich op de vraag: hoe versterken en verduurzamen we samen de rol die cultuur in het onderwijs inneemt? Deze vraag is verweven met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), die Cultuurkwadraat in de periode 2021-2024 in Zeeland in uitvoering brengt. In het geval van Kindcentrum Wilgenhof zijn de adviseurs van Cultuurkwadraat verbonden aan Kunsteducatie Walcheren.

Gestimuleerd
Cultuureducatie versterken en verduurzamen kan op allerlei manieren; bijvoorbeeld door een visie op cultuureducatie (verder) te ontwikkelen, door in te zetten op deskundigheidsbevordering en door dwarsverbanden binnen het onderwijscurriculum te zoeken. Basisschool Wilgenhof heeft in haar actieplan een uitgesproken visie beschreven: “Cultuureducatie staat niet los van het geheel, maar er juist middenin! Leerlingen die de kans krijgen initiatieven te ontplooien en uit te werken, worden gestimuleerd in hun creativiteit.”

Actieplan
Kinderopvang Walcheren (die de bso, vso en de peutergroep organiseert) voegt daaraan toe: “het

is

belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarbij zijn de kernwaarden ontdekken en samenwerken erg belangrijk. Het samen ontdekken van verschillende materialen en wat je daar mee kan (sensomotoriek) maar ook: wat zie ik allemaal om mij heen (verwonderen).” Op basis van die visies zijn de leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Wilgenhof tot een actieplan gekomen om de cultuureducatie te versterken. Dit actieplan is door Cultuurkwadraat goedgekeurd en het kindcentrum krijgt budget om dit plan uit te voeren. Zo gaat men, onder andere, ateliers in verschillende disciplines ontwikkelen, in co-creatie met culturele instellingen en cultuurprofessionals.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
CustomHtml_6