De Zeeuwse overheden zijn blij met het extra geld voor kustversterking.
De Zeeuwse overheden zijn blij met het extra geld voor kustversterking. (Foto: Annet Eekman)

Verouderde woningen zijn voor Zeeland groter probleem dat woningtekort

  Actueel

MIDDELBURG - Zeeland verdient maatwerk bij het opstellen van nieuwe plannen. Dat stellen de Zeeuwse overheden, verenigd in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), in reactie op de dinsdag gepresenteerde Miljoenennota. De provincie heeft bijvoorbeeld, in tegenstelling tot andere delen van het land, meer te maken met verouderde woningen dan met een woningtekort.


In het OZO nemen de provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten en waterschap Scheldestromen deel. 'Het gaat beter met de economie en er is meer ruimte voor investeringen', vinden de overheden. 'Tegelijkertijd zien we nog een berg werk om die stijgende lijn te kunnen behouden.' Zo heeft Zeeland moeite de vacatures op te vullen. 'Willen we werknemers verleiden om naar Zeeland te verhuizen, dan moeten we onze woningen verduurzamen en vernieuwen en daar is geld voor nodig.' 

Jeugdzorg

Het OZO is blij met het extra geld dat het Rijk inzet voor de jeugdzorg, maar het is volgens de Zeeuwse overheden niet genoeg. 'We komen structureel miljoenen tekort. Er is te weinig geld beschikbaar om onze jeugd goed te helpen.' 

Landbouw

Den Haag investeert ook in het versterken van dijken, met name op Zuid-Beveland, en in het opspuiten van de stranden. 'Er wordt zeven miljoen euro extra beschikbaar gesteld om droogte en verzilting tegen te gaan. Dat is vooral voor onze landbouw ontzettend belangrijk. In Zeeland werken we nauw samen in het klimaatbestendig maken van onze openbare ruimte en we maken dan ook graag gebruik van de twintig miljoen die het Rijk extra beschikbaar stelt voor klimaatadaptatie.'

Marinierskazerne

Op een aantal punten vraagt het OZO om meer duidelijkheid. 'Zo hadden we graag gezien dat het Rijk het dossier Marinierskazerne voortvarend zou oppakken. Wij houden vast aan de gemaakte afspraken.' Die afspraak is dat de marinierskazerne in Vlissingen in 2024 gerealiseerd is.

Stikstofproblematiek

Ook pleit het OZO voor snelle duidelijkheid over een aanpak voor de stikstofproblematiek in Nederland, om te voorkomen dat bouwprojecten worden stilgelegd of helemaal niet van de grond komen.
 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714918470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/middelburg&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIES