Zorgen over hulp aan gezinnen bij huiselijk geweld

MIDDELBURG - Naar aanleiding van berichten over problemen bij meldpunt Veilig Thuis wil ChristenUnie Middelburg weten hoe het met de hulpverlening aan Middelburgse gezinnen gesteld is.


Veilig Thuis is het meldpunt voor onder meer huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stil

‘We maken ons zorgen over diverse gezinnen waarover een melding is gedaan bij Veilig Thuis’, laat CU-fractievoorzitter Willemien Treurniet weten. Haar partij stelt het Middelburgse college van burgemeester en wethouders hier schriftelijke vragen over. ‘We horen signalen dat het na een melding angstig stil blijft en er geen hulp geboden wordt. Als gezinnen dan zelf aan de bel trekken, valt het niet mee om de juiste hulp te krijgen.’

Gevolgen

In november legde de partij het college bij de begrotingsbehandeling ook al de 'zorgelijke geluiden die de ChristenUnie hoort over het niet direct reageren en het niet doorpakken’ bij Veilig Thuis voor. 'Daarop antwoordden b&w dat er gesprekken zijn tussen verschillende betrokken partijen over Veilig Thuis', aldus Treurniet. Ze wil weten hoe het met de gesprekken staat. ‘Met welke partijen overlegt het college? Hoe worden verbeterpunten vastgesteld en gemonitord? Deelt het college onze zorg dat het niet adequaat reageren grote gevolgen kan hebben voor de gezinnen?’

Communicatie

De partij wil weten wat b&w doen om te garanderen dat er adequaat gereageerd wordt op meldingen. ‘Loopt Veilig Thuis achter met het beoordelen van meldingen? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak en wat doet het college hier op korte termijn aan?’
Ook vraagt Treurniet hoe er met gezinnen en andere betrokkenen gecommuniceerd wordt na een melding bij Veilig Thuis. 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714918470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/middelburg&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief