Minister blijft bij oorspronkelijk tracé voor hoogspanningslijn in Zevenbergschen Hoek

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat handhaaft het oorspronkelijke voorkeurstracé voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost, ofwel de rode variant, voor de omgeving van Zevenbergschen Hoek. 


De minister ziet onvoldoende aanleiding om te verwachten dat de leefbaarheid door variant Geel wezenlijk minder wordt aangetast dan door variant Rood. Die laatste variant scoort volgens Wiebes beter op milieu (landschap), (net)techniek (technische complexiteit en tijdelijke overlast) en op kosten. De gele variant scoort beter op omgeving (voorkeur omgeving en aantal gevoelige bestemmingen).

Buurtschap

De rode variant is voor de omgeving van buurtschap de Kattenkraam in Zevenbergschen Hoek de meest negatieve en leidt tot het hoogste aantal gevoelige bestemmingen, die voor uitkoop in aanmerking komen. Deze variant zal daarom negatieve effecten hebben op de leefbaarheid in de buurtschap, en daarmee ook in de kern Zevenbergschen Hoek.

Verkennen

Wiebes gaat TenneT wel vragen om samen met belanghebbenden en betrokken overheden te verkennen of er andere manieren zijn om bij te dragen aan de leefbaarheid in relatie tot de nieuwe hoogspanningsverbinding. Eerder al had de minister aan TenneT gevraagd bij de uitwerking van het landschapsplan voor de hoogspanningsverbinding extra aandacht te geven aan het gebied.

Brief

Op 24 september maakte de minister zijn keuze bekend voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Oost. In reactie hierop stuurde de gemeente Moerdijk een brief naar Wiebes, waarin onderbouwd werd waarom zijn keuze voor de omgeving Zevenbergschenhoek naar de mening van de gemeente niet de juiste is. Tevens werd hij opgeroepen zijn keuze te heroverwegen. Ook de Samenwerkende Overheden stuurden een brief met daarin zorgen om Zevenbergschen Hoek aan de minister. Dinsdag maakte de minister bekend dat hij bij zijn oorspronkelijke keuze blijft.

Juridisch

Nu de oproepen vanuit de Samenwerkende Overheden en vanuit de gemeente Moerdijk niet het gewenste effect hebben, is er weinig wat de gemeente aanvullend nog kan doen om de tracékeuze te beïnvloeden. Juridisch gezien zijn de mogelijkheden beperkt. Het Ministerie stelt nu een Rijksinpassingsplan op. Wanneer dit plan ter inzage wordt gelegd, kan de gemeente hierop een zienswijze indienen. Verder zijn voor de gemeente geen juridische mogelijkheden meer beschikbaar.

Uitkoop

TenneT zal de komende tijd in overleg gaan met verschillende partijen. Met betrokken eigenaren van percelen langs het tracé wordt overleg gevoerd over de mogelijkheden van het plaatsen van de masten van de lijn. De exacte mastlocatie kan nog kleine wijzigingen in het tracé tot gevolg hebben. Voor de omgeving Zevenbergschen Hoek zal dit geen oplossing bieden.
Tennet start daarnaast ook het overleg met bewoners over de vraag of men in aanmerking wil komen voor uitkoop. In de omgeving van Zevenbergschen Hoek hebben de eerste gesprekken met een aantal bewoners al plaatsgevonden.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715052435&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/moerdijk&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>