Bevolking Brabant groeit door coronavirus minder hard dan gebruikelijk

In 2020 kwamen er 10.900 Brabanders bij. Daarmee groeide de bevolking beduidend minder dan de laatste jaren. De gevolgen van het coronavirus zijn in de cijfers terug te zien. Brabant kende vorig jaar voor het eerst een sterfteoverschot. 


Ook de binnen- en buitenlandse migratiesaldi lagen op een lager niveau dan in 2019. Ten opzichte van 2019, toen de bevolking met ruim 18.000 personen toenam en daarmee bijna het hoogste niveau bereikte in 20 jaar, lag de bevolkingsaanwas vorig jaar 40% lager. Aan het begin van 2021 telt Brabant bijna 2.574.000 inwoners.

Voor heel Brabant kunnen we stellen: er zijn in 2020 meer mensen gestorven dan geboren, vanuit de rest van Nederland zijn er net zoveel mensen naar Brabant gekomen dan dat er uit onze provincie vertrokken zijn, waarmee de groei van de Brabantse bevolking op conto komt van de buitenlandse migratie. Dus mensen die hier komen vanwege werk, arbeidsmigranten en expats, en studenten en vluchtelingen. De groei van de bevolking was het sterkst in de randgemeenten rondom de grotere steden.

De cijfers: sterfteoverschot
Onder invloed van ‘corona’ is het geboorteoverschot in Brabant in 2020 voor de allereerste keer omgeslagen in een sterfteoverschot. Tegenover 23.300 geboorten stonden vorig jaar 26.500 sterfgevallen, ofwel een sterfteoverschot van 3.200. Het aantal sterfgevallen lag daarmee zo’n 4.000 mensen (bijna 20%) hoger dan het gemiddelde van de laatste (vijf) jaren, met steeds zo rond de 22.500 sterfgevallen per jaar.

Dit beeld is eigenlijk overal in Brabant te zien. Liefst 54 van de 62 gemeenten in onze provincie (bijna 90%) kenden in 2020 een sterfteoverschot. Toch is er slechts in 7 gemeenten (11%) een afname van de bevolkingsomvang te zien. Dat komt omdat er veel gemeenten wat meer mensen vanuit de rest van ons land zijn komen wonen dan er weggingen (positief binnenlands migratiesaldo). En naar vrijwel alle gemeenten (93%) kwamen er ook meer mensen vanuit het buitenland dan dat er weer vertrokken (positief buitenlands migratiesaldo). Het gaat dan vooral om arbeidsmigranten en expats.

Monique Jansen
Monique Jansen
 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715052435&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/moerdijk&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>