<p>Het Moerdijkse college staat heel positief tegenover een aantal nieuwbouwplannen.</p>

Het Moerdijkse college staat heel positief tegenover een aantal nieuwbouwplannen.

(Foto: Addo Sprangers)

Moerdijks college wil woningbouw op voormalige bedrijfslocaties Fijnaart en dorp Moerdijk

ZEVENBERGEN - Woningbouw op voormalige bedrijfslocaties in Fijnaart en dorp Moerdijk? Het college van de Gemeente Moerdijk heeft er wel oren naar. Volgens burgemeester en wethouders is de vroegere ZNS-locatie aan de Kadedijk in Fijnaart plaats voor circa 50 nieuwe woningen. Aan de koning Haakonstraat in dorp Moerdijk is volgens het college eveneens ruimte om een aantal nieuwe woningen te bouwen.


Op tafel liggen inmiddels twee plannen van projectontwikkelaars om te bouwen op deze locaties. Het plan om 50 woningen te realiseren op de voormalige ZNS-locatie in Fijnaart wordt gesteund door het college. De initiatiefnemer van het woningbouwplan bestemd voor de Koning Haakonstraat 10-12 in dorp Moerdijk heeft van het college de vraag gekregen of hij het kan aanpassen. In het oorspronkelijke plan werd te weinig rekening gehouden met klimaatbestendigheid en bovendien was het te eenzijdig qua woontypes. Daardoor sloot het niet aan bij waar volgens onderzoek behoefte aan is en ook niet bij de woningbouwprojecten die al op stapel staan in het dorp. Het college hoopt dat een alternatief plan met minder woningen dan in het oorspronkelijke voorstel beter aansluit bij de vraag en geldende eisen.

Lelijkste plek

“De behoefte aan nieuwe woningen is groot, maar het is ook belangrijk dat we onze steeds schaarser wordende ruimte goed invullen,” legt wethouder Désirée Brummans uit. “Door voormalige bedrijfslocaties te transformeren naar plekken voor woningbouw hergebruiken we bestaande ruimte op een goede manier. In Fijnaart bijvoorbeeld willen veel inwoners al lang dat er iets gebeurt met het voormalige ZNS-terrein, vaak ‘de lelijkste plek van Fijnaart’ genoemd. Met dit plan kunnen we daar echt iets aan gaan doen.”

Lange adem

Omdat het gaat over initiatieven in de plan-fase moeten deze de komende maanden nog verder worden uitgewerkt met de betrokken partijen. Verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2022 meer duidelijk is over het proces en de planning. “Woningbouw is en blijft een kwestie van de lange adem, met alle wettelijke procedures die we moeten volgen,” vult Désirée Brummans aan. “Daar komt ook nog de nieuwe Omgevingswet bij, die in 2022 van kracht wordt. Die geldt straks ook voor bouwplannen en andere procedures waar wij en alle andere partijen in de bouw dan wettelijk toe verplicht zijn. Ik kan op dit moment nog moeilijk inschatten wat dat qua tijdsduur betekent voor het bouwen van deze woningen. Maar we gaan ons best doen om te zorgen dat de schop ook op deze locaties zo snel mogelijk de grond in kan.” 

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715052435&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/moerdijk&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;