Foto: Ties Steehouwer

Stephanuskerk transformeert tot nieuw dorpshart

MOERDIJK - In een door de gemeente Moerdijk gepubliceerd persbericht staat: 'Eind augustus is dat proces afgerond, waarna het de bedoeling is dat in de loop van september de aannemer voor de aanleg van het dorpshart aan de slag kan.'


DOOR TIES STEEHOUWER

Met dat proces wordt hier bedoelt het slopen van een deel van de voormalige RK kerk van de heilige Stephanus midden in het dorp. Deze kerk werd in de jaren vijftig gebouwd en het was de bedoeling dat hij als gebedshuis zou dienen voor de duizenden katholieke dorpsbewoners die in het dorp in de toekomst zouden komen wonen.

Prognoses

Dat zouden er in het jaar 2000 zeker 6.000 moeten zijn. De toekomst leerde anders, in 2015 woonden er nog geen 1.200 mensen in Moerdijk. Niet alleen werden de prognoses lang niet gehaald, maar ook het aantal katholieken liep sterk terug. En toch trokken de diensten jarenlang duizenden bezoekers. In 1957 werd een replica van een beeld van de O.L vrouw van Fatima uit Portugal gehaald en dat zorgde er voor dat duizenden mensen in Moerdijk Maria kwamen aanbidden en in processie rond de kerk trokken. Uit het hele land stroomden de pelgrims toe. Daarnaast werden er in het dorp ook elk jaar de zieken triduüm dagen gehouden. Dat alles is verleden tijd en nadat de parochie Moerdijk in 2013 werd opgeheven stond het reusachtig gebouw jarenlang te verkrotten. Toch vonden de dorpsbewoners, en ook de gemeente Moerdijk dat het gebouw, in welke vorm dan ook, behouden moest blijven.

Gebiedsplan

Naar aanleiding van het gebiedsplan voor Moerdijk, is de projectdoelstelling gewijzigd van 'woningbouw' op de kerklocatie naar de creatie van een 'dorpshart' met voorzieningen voor jong en oud. Naar aanleiding van ideeën die er in het dorp leefden is het ontwerpproces aanbesteed aan het bureau Poelmans-Reesink uit Arnhem. Samen met een Moerdijkse werkgroep zijn de ideeën vertaald in een ontwerp van het gebied. Voor de invulling van de speelzone in het dorpshart werden de kinderen van basisschool de Klaverhoek gevraagd om een keuze te maken uit ontwerpen die door 3 verschillende bureaus zijn uitgedacht. De rest van het ontwerp wordt op dit moment uitgewerkt tot een bestek dat gebruikt kan worden om voor uitvoering aan te besteden.

Officieel eigendom

Op 28 mei 2018 werd de gemeente officieel eigenaar van de voormalige kerk. Met ingang van juni is Beelen Sloopwerken op het terrein bezig om de partiële sloop van de kerk voor te bereiden. In juni is het grove sloopwerk begonnen. Het is de bedoeling dat het terrein een ontmoetingsplek wordt voor de inwoners, met bankjes, sportveldjes, een picknickplek en een speeltuintje. De karakteristieke toren blijft bestaan. Blijven staan zijn ook de voorgevel het skelet van de zijbeuken en de Mariakapel. 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715052435&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/moerdijk&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief