Toename giftreinen in Zevenbergen: Spoor wordt dit jaar veiliger gemaakt
<p>Het aantal goederenwagons met gif neemt fors toe.&nbsp;</p>

Het aantal goederenwagons met gif neemt fors toe. 

(Foto: Shutterstock)

Toename giftreinen in Zevenbergen: Spoor wordt dit jaar veiliger gemaakt

  Economie

ZEVENBERGEN - Het Zevenbergse spoor gaat begin dit jaar uitgebreid op de schop om de omgeving veiliger te maken. Dat is nodig, omdat het aantal passerende giftreinen fors toeneemt. Verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat chemische stoffen, vloeistoffen en vervuild bluswater na een ongeval niet in open water of bij woningen aan het spoor terecht komen. 


In 2013 maakte het Rijk bekend dat het vervoer van gevaarlijke stoffen door Zevenbergen flink toeneemt. Deze aantallen konden oplopen tot 50.000 wagons in 2020 en misschien wel 100.000 wagons in 2040. De gemeente Moerdijk spande zich toen samen met de gemeenten Roosendaal en Halderberge in om extra geld los te krijgen om de veiligheid en leefbaarheid op en rond de rails te waarborgen. Deze lobby had effect. Het Rijk stelde 5 miljoen euro beschikbaar voor aanvullende maatregelen op het gebied van veiligheid.

Verspreiding chemische stoffen

Deze extra maatregelen bleken in hetzelfde jaar geen overbodige luxe. In de Oost-Vlaamse gemeente Wetteren ontspoorde toen een goederentrein. Bij het ongeval kwamen de giftige stoffen crylnitril en butadieen vrij. Een buurman aan het spoor kwam om het leven door het inademen van de gifdampen. Nog eens honderd mensen belandden in het ziekenhuis met een vergiftiging. In totaal werden 2.000 mensen geëvacueerd. 

Zij moesten huis en haard verlaten tot er geen giftige dampen meer uit het riool kwamen. In Zevenbergen komen op verschillende plekken betonnen buizen in sloten waarmee de brandweer de waterlopen kan afsluiten. Giftige vloeistoffen en vervuild bluswater stromen dan niet weg, zoals in 2010 gebeurde bij de ontploffing van Chemie-Pack op industrieterrein Moerdijk.

Vloeistofschermen

Daarnaast komen er vloeistofschermen. Die voorkomen het wegstromen van chemische vloeistoffen naar nabij gelegen woningen. Het gaat vooral om plekken waar geen sloot langs de rails aanwezig is en woningen die met hun voor- of achterdeur tegen het spoor aan liggen. De vloeistofschermen bestaan uit kunststof schermen die zodanig met elkaar zijn verbonden dat de vloeistofdichtheid is verzekerd. De brandweer kan het gif dan ook veilig en gecontroleerd afvoeren.

Werkzaamheden in 2023

Een klein deel van de maatregelen schuift op naar 2023. Spoorwegbeheerder ProRail combineert de klussen dan met grote werkzaamheden aan het spoor. Dat gebeurt tegelijkertijd met het stabiliseren van de ondergrond onder de rails. Hiermee verstevigt men het fundament onder het spoor. Daarnaast vernieuwt ProRail de dwarsliggers, de rails en de bevestigingsmaterialen. 

Ook verdwijnen de wachtsporen naast het hoofdspoor. De werkzaamheden die even op zich laten wachten, betreffen de aanleg van de roostergoten in de rijbaan ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Hazeldonkse Zandweg. Ook de geluidsschermen aan de zijde van de Burgemeester Vogelstraat en het Wilhelminapark komen later. De BAM Groep voert alle werkzaamheden uit.[n]

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief