Wellicht komt er een zonnepark bij het nieuwe hoogspanningsstation bij Rilland.
Wellicht komt er een zonnepark bij het nieuwe hoogspanningsstation bij Rilland. (Foto: Coby Weijers)

'Zonneparken nodig voor energietransitie'

  Actueel

KRUININGEN - De gemeente Reimerswaal wil locaties in het buitengebied aanwijzen voor de realisatie van zonneparken. Hiervoor zijn gronden bij het nieuwe hoogspanningsstation bij Rilland, de Kreekrakpolder bij Rilland en de polder bij de Kamperweg in Kruiningen in beeld. Er zijn volgens de gemeente partijen die hier zonneparken willen realiseren en de opwekking van zonne-energie is nodig voor de energietransitie.Oorspronkelijk mochten grondgebonden zonneparken volgens provinciale regels alleen aangelegd worden op bedrijventerreinen en agrarisch land. De provincie Zeeland biedt inmiddels meer mogelijkheden en de realisatie van zonneparken is volgens Reimerswaal ook nodig om voldoende duurzame energie op te wekken. ‘Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur en dat wordt ook bevorderd’, staat in een nota van de gemeente Reimerswaal. Maar dat is niet genoeg. Daarom wil ze op voorwaarde meewerken aan de aanleg van zonneparken in het buitengebied. 'Zo willen we geen goede landbouwgrond opofferen en mag een zonnepark geen inbreuk doen op de schoonheid van het buitengebied. Maar er zijn delen van Reimerswaal die geschikt zijn voor de aanleg.’ Op basis van deze voorwaarden kijkt Reimerswaal naar drie locaties voor grondgebonden zonneparken. ‘Andere percelen wijzen we dus expliciet niet aan, omdat op bovenstaande percelen naar verwachting voldoende elektrische energie kan worden opgewekt.’

Locaties

Bij de Kreekraksluizen ziet Rijkswaterstaat mogelijkheden voor een zonnepark. In de Kruiningse polder willen Wiskerke Onions en Lamb Weston/Meijer gezamenlijk een twaalf hectare groot park realiseren. Rondom het hoogspanningsstation bij Rilland heeft landbouwbedrijf Oosthof zich gemeld voor de aanleg van een zonnepark.

Landschapsarchitect
Als de gemeenteraad toestemming geeft voor de realisatie van deze drie zonneparken moeten de initiatiefnemers een landschapsarchitect in de arm nemen om het zonnepark goed in te passen in de omgeving. ‘Een zonnepark met hekwerk rondom is over het algemeen geen verfraaiing van het landschap. Vanuit het provinciaal beleid is het een eis dat niet-agrarische activiteiten in het landelijk gebied worden ingepast met groen. Hierdoor ontstaat er vaak een landschappelijke kwaliteitsverbetering. Het groen moet bestaan uit streekeigen beplanting en dusdanig breed geplant zijn dat het zonnepark niet of nauwelijks zichtbaar is vanaf de openbare weg.’
Daarnaast moet het park meerwaarde bieden voor de omgeving, door bijvoorbeeld bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit, educatie over duurzame energieopwekking of recreatie.

Duurzaamheidsfonds
Ook denkt Reimerswaal aan het opzetten van een duurzaamheidsfonds, waarbij de exploitanten van het zonnepark een bijdrage storten in een fonds. ‘In de branchevereniging van alle grote windenergiebedrijven wordt per opgewekte mw windenergie 52 cent afgedragen.

Aangezien er geen landelijke branchevereniging is voor bedrijven die energie opwekken uit grondgebonden zonneparken is het aan de gemeente om hierover iets te bepalen.’ Reimerswaal stelt voor per mw zonne-energie een euro te vragen. ‘Op dit moment levert een hectare grond voor een zonnepark ongeveer duizend euro op voor het duurzaamheidsfonds.’ Dit geld zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als subsidie voor inwoners die hun huis willen isoleren of zonnepanelen willen aanleggen.

De gemeenteraad van Reimerswaal sprak dinsdag over de aanleg van zonneparken in het buitengebied. In een later stadium neemt ze er een definitief besluit over. 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715937531&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/reimerswaal&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief