Uitbreiding Biomoer voorlopig van de baan
biomoer
biomoer

Uitbreiding Biomoer voorlopig van de baan

ROOSENDAAL - De uitbreiding van mestverwerker Biomoer in Moerstraten is voorlopig weer een halt toegeroepen. De Raad van State heeft woensdagochtend uitspraak gedaan in de zaak tussen de gemeente Bergen op Zoom en verschillende natuurorganisaties aan de ene kant en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan de andere kant. Laatstgenoemde is samen met de gemeente Roosendaal vóór een uitbreiding, maar kreeg geen gelijk van de hoogste rechter.


De uitbreiding van mestverwerker Biomoer mag inmiddels een hoofdpijndossier genoemd worden. Al minstens zeven jaar wordt er over en weer gediscussieerd over de uitbreiding. De mestverwerker wilde in eerste instantie de capaciteit vergroten van 25.000 naar 50.000 ton mest en co-substraten per jaar en er zouden verschillende bouwwerken worden gerealiseerd. Zowel de gemeente Roosendaal als de provincie Noord-Brabant gingen hiermee akkoord, maar de gemeente Bergen op Zoom en verschillende natuurverenigingen zien deze uitbreiding niet zitten. Omdat het bedrijf op grondgebied van beide gemeenten ligt, is het lastig te zeggen wie er uiteindelijk de doorslag geeft. De partijen hebben dan ook al vaker voor de rechtbank gestaan en verschillende vergunningsaanvragen zijn verleend en daarna weer gewijzigd vanwege uitspraken van de rechters.

Vergunning

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant verleende op 20 februari wederom een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de co-vergistingsinstallatie. "Als gevolg van de aangebrachte wijzigingen in het project is de capaciteit van de co-vergistingsinstallatie beperkt tot 43.500 ton per jaar, zal geen sprake meer zijn van uitbreiding van de bebouwing op het grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom en zijn de milieugevolgen kleiner dan wel gelijk aan de milieugevolgen van het oorspronkelijke project waarop de aanvraag van 2 augustus 2011 zag." Toch konden de gemeente Bergen op Zoom en de natuurverenigingen zich hier niet in vinden. Zij vrezen dat deze uitbreiding alsnog de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden zal aantasten.

Tekentafel

Om tegemoet te komen aan de gemeente Bergen op Zoom en de natuurverenigingen werd op 7 juni een nieuwe en gewijzigde vergunning verleend, waar onder andere extra voorwaarden zijn opgenomen voor de aanwezige fakkelinstallatie. Maar, ook daar kunnen de partijen zich niet in vinden. Ze stapten naar de Raad van State en die heeft besloten de natuurverenigingen gelijk te geven. De provincie had volgens de rechtbank vanwege de vele wijzigingen die inmiddels waren doorgevoerd in het plan, het nieuwe besluit van 20 februari al ter inzage moeten leggen zodat belanghebbenden hun zienswijze hierop konden geven. Omdat dit niet is gebeurd, wordt dit besluit van de provincie dan ook vernietigd. Het besluit van 7 juni borduurde voort op het besluit van 20 februari en wordt daarom ook vernietigd. Het college van Gedeputeerde Staten moet van de Raad van State een nieuw besluit nemen in de aangevraagde omgevingsvergunning. Dat zal er simpelweg op neerkomen dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning van Biomoer opnieuw bekeken gaat worden en daarna opnieuw ter inzage gelegd gaat worden voor belanghebbenden.

Bezwaar

Het bezwaar van de gemeente Bergen op Zoom is overigens door de hoogste rechter van Nederland niet-ontvankelijk verklaard, omdat dit beroep ondertekend is door de burgemeester van Bergen op Zoom. Maar, niet de burgemeester is het bevoegd gezag in deze zaak, maar het college van burgemeester en wethouders. Deze kleine fout zorgt ervoor dat het beroep van de gemeente Bergen op Zoom dus niet door de rechter is meegenomen in het oordeel. Het beroep van Stichting tot Behoud van het Halsters Laag en het Buitengebied Wouw, Stichting De Brabantse Wal en de natuurverenigingen Benegora en IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie is wel ontvankelijk verklaard.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715234500&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/roosendaal&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>