Er komt nieuwbouw voor de Stappen in Wouw
Er komt nieuwbouw voor de Stappen in Wouw (Foto: )

Ruim zeven miljoen voor huisvesting basisscholen

ROOSENDAAL - De gemeenteraad neemt op 31 januari een besluit over het beschikbaar stellen van een bedrag van ruim zeven miljoen euro voor de huisvesting van verschillende basisscholen. Als de raad akkoord gaat, wordt er dit jaar 7.383.082 euro uitgetrokken voor het renoveren van schoolgebouwen én het realiseren van nieuwbouw voor een aantal scholen.


Het grootste deel van die zeven miljoen wordt uitgetrokken voor nieuwbouw van De Stappen in Wouw. De plannen voor deze nieuwbouw liggen er al langer, maar omdat voortgang van de nieuwbouw van belang is voor de school en de omgeving stelt de gemeente een bouwbudget beschikbaar van ongeveer drie miljoen euro. Daarnaast krijgt de school nog een voorbereidingskrediet van 140.125 euro om de nodige voorbereidingen te treffen voor de nieuwbouw. De Stappen wordt ingericht als een volledig Integraal Kindcentrum.

Gezellehoek

De Gezellehoek kan eveneens rekenen op een fiks bedrag. Er wordt 1.643.335 euro uitgetrokken voor vernieuwbouw van de basisschool. De Gezellehoek is in Roosendaal aangewezen als dé school waar kinderen van statushouders extra begeleiding krijgen met taal in zogenaamde schakelklassen. Hiervoor zijn de komende tijd extra lokalen nodig. Daarnaast is de technische staat van de school overwegend slecht en daarom is een grondige renovatie op zeer korte termijn noodzakelijk. In 2018 is een bedrag toegekend voor de voorbereidingen en in 2019 wordt dit aangevuld om ook de overige kosten te kunnen betalen. Tevens wordt een krediet beschikbaar gesteld voor een ingrijpende renovatie en gedeeltelijke vervanging van het gebouw.

Herontwikkeling

KPO Roosendaal heeft gezamenlijke voorbereidingskredieten aangevraagd voor een herontwikkeling van de scholen in het Centrum, in de Kortendijk en in de Kroeven. Bestuurder Kees Mens ligt deze keuze toe: "We hebben in de gemeente Roosendaal zo'n 25 schoolgebouwen en ongeveer zeventig procent daarvan is veertig of zelfs vijftig jaar oud. Daarom hebben we een strategisch huisvestigingsplan gemaakt om scholen die verouderd zijn op korte termijn in een nieuw jasje te steken." Dit geldt in het centrum voor Jeroen Bosch, Fatima en St. Joseph. In de Kortendijk voor Klaverweide, Saffier en de Cortendijck en in de Kroeven voor de Vondel, Talent en Watermolen. "We willen deze scholen toekomstbestendig maken. Daarom gaan we per wijk bekijken hoe we deze scholen aan kunnen pakken. Dat doen we wijkgebonden, omdat er al veel samenwerking is tussen de scholen en we hiermee de krachten verder willen bundelen." Kees Mens is echter duidelijk: "Dat betekent niet dat we scholen samen gaan voegen."

Overige scholen

Basisschool Berkenveld in Heerle is eveneens aan het einde van haar levensduur en door krimp is het gebouw te groot geworden. KPO Roosendaal heeft voor deze school een krediet aangevraagd om te beginnen met de voorbereidingen van vervangende nieuwbouw/renovatie voor de school en kleuterspeellokaal. Voor OBS Ziezo van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) geldt in principe hetzelfde, ook deze school is aan vervanging toe en daarom wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Last but not least is er voor de Klimroos een krediet aangevraagd. In het kader van de Integraal Kindcentrum-ontwikkeling komt er voor een deel nieuwbouw bij de Klimroos. Met name tijdelijke units die al lange tijd in gebruik zijn zullen dit jaar vervangen worden door definitieve bouw.

l

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715234500&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/roosendaal&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>