Foto:

CDA maakt zich zorgen over Roosendaalse veehouderijen

ROOSENDAAL - Sebastiaan Hamans (CDA Roosendaal) vreest voor de toekomst van veel Roosendaalse veehouderijbedrijven. "De fractie van het CDA Roosendaal is begaan met de vitaliteit van ons buitengebied en heeft daar al verschillende keren aandacht voor gevraagd", stelt Hamans. Eén van de zaken waar hij zich echter zorgen over maakt is het (versneld) verduurzamen van de veehouderij.


Brabantse veehouders moeten hun oudere stallen vóór 2020 aanpassen zodat zij minder stikstof uitstoten. Voor de rest van het land wordt echter 2028 aangehouden en dat zorgt voor de nodige druk bij de Brabantse agrariërs. De vergunningen hiervoor moesten uiterlijk vóór 1 januari 2020 worden aangevraagd. Maar, onlangs heeft ook de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. "Deze uitspraak heeft grote consequenties, onder meer voor meerdere veehouderijbedrijven", stelt Hamans. Zo moet onder andere het rekenprogramma dat het effect op Natura 2000-gebieden berekend aangepast worden. Dit programma is daardoor tot in ieder geval september 2019 niet beschikbaar. "Tot die tijd liggen ook behandelingen van betreffende vergunningaanvragen bij de overheid stil." Daarom is besloten dat de vergunningen tot 1 april 2020 ingediend mogen worden.

Advies

Maar, het is nog maar de vraag of de vergunningen allemaal wel op tijd behandeld kunnen worden, terwijl de boeren eigenlijk al wel aan de slag moeten gaan met het verduurzamen van hun stallen. "Voor veehouderijbedrijven en hun adviesbureaus is het uitermate lastig om momenteel keuzes te maken voor de noodzakelijke forse investeringen voor aanpassing van stalsystemen. Adviesbureaus geven aan dat ze al die aanvragen met de onduidelijkheden die er momenteel zijn niet aankunnen en er zijn signalen dat de capaciteit bij de omgevingsdienst OMWB onvoldoende is om de al die vergunningen bijtijds te kunnen behandelen."

Leegstand

Daarnaast is volgens Hamans de kans aanwezig dat diverse ondernemers de vereiste investeringen niet kunnen opbrengen. "Zij zullen stoppen of verhuizen naar de omliggende provincies. Vervolgens ligt ongewenste schaalvergroting bij ondernemers die wel kunnen investeren op de loer. En er ontstaat leegstand in het buitengebied op percelen met een agrarische bestemming." CDA Roosendaal wil dan ook van de gemeente weten hoeveel vergunningsaanvragen er al binnen zijn gekomen, hoeveel aanvragen zij verwachten én of er genoeg capaciteit is om alle aanvragen te behandelen. "Verwacht het College ten gevolge van deze ontwikkelingen een stijging van de leegstand van agrarische percelen in ons buitengebied, en op welke manier worden deze leeggekomen agrarische percelen weer ingevuld?"

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715234500&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/roosendaal&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief