<p>Wethouder Klaan Koenraad en kwartiermaker Jan Ducaat</p>

Wethouder Klaan Koenraad en kwartiermaker Jan Ducaat

(Foto: Remko Vermunt)

Twaalf procent van Roosendalers leeft in armoede: ‘We moeten dit samen doen’

ROOSENDAAL - Twaalf procent van de huishoudens in de gemeente Roosendaal heeft te maken met armoede. Concreet gaat het dan om 4416 huishoudens. Dat blijkt uit de Armoedemonitor waar de gemeente druk mee bezig is. “Jarenlang hebben we beleid gemaakt om armoede te bestrijden zonder te weten om hoeveel mensen het eigenlijk gaat. De Armoedemonitor vormt een 0-meting om te bekijken waar we staan, zo kunnen we ook zien of het beleid dat we nu inzetten gaat werken”, vertelt wethouder Klaar Koenraad.


In mei van dit jaar kondigde de wethouder al een vernieuwde aanpak aan. Inwoners die in armoede leven, moeten meer regie én meer zelfvertrouwen krijgen. De afgelopen jaren is vooral ingezet op het creëren van een vangnet voor mensen die in armoede leven, maar de komende tijd wordt veel meer ingezet op het hervinden van zelfvertrouwen, zelfregie en veerkracht. Daarvoor worden verschillende projecten opgezet en verder uitgebreid. 

Regelingen

Eén van de dingen die de gemeente wil realiseren is dat mensen die in armoede leven veel meer gewezen worden op de verschillende regelingen die mogelijk zijn. “Mensen met geldproblemen weten de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen vaak wel te vinden, maar Stichting Paul en Stichting Leergeld zijn bijvoorbeeld minder bekend”, vertelt Jan Ducaat, kwartiermaker Bestaanszekerheid. “Eén op de vijf kinderen in armoede maakt gebruik van Stichting Paul. Dat is jammer, want die regelingen zijn er niet voor niets. Dat willen we verder uit gaan bouwen.” Iemand die bij het Werkplein komt, maar die bijvoorbeeld geen recht heeft op een uitkering wordt voortaan niet meteen weggestuurd. “We gaan een soort regelingencheck introduceren om te bekijken of er andere dingen zijn waar de mensen recht op hebben.”

Buddylink

Maar, denk bijvoorbeeld ook aan het project Buddylink. “Daar zijn we twee jaar geleden mee gestart in navolging van een Belgisch concept.” Binnen dat concept wordt geprobeerd om mensen weer onderdeel uit te laten maken van de samenleving. Door samen een bakje koffie te drinken, een wandeling te maken of samen te sporten ontstaan er bijzondere verbindingen waarbij de buddy’s elkaar kunnen inspireren. Door elkaar gelijkwaardig te behandelen, krijgen de deelnemers meer eigenwaarde en zo durven ze zelf weer stappen te ondernemen. “Eind dit jaar verwachten we zo’n 25 tot 30 paren te hebben van kanszoekers en kansbieders.”

Kinderen

Daarnaast wordt er binnen de gemeente Roosendaal ook hard gewerkt aan een kindgericht armoedebeleid. “Het is enorm belangrijk om al vroeg armoede bij kinderen te bestrijden. Zo doorbreek je de cirkel.” Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld voor het jeugdontbijt waarbij kinderen een gesponsord ontbijt krijgen. “Daar maken nu 42 kinderen gebruik van en we hebben geld voor in totaal vijftig kinderen. We hopen dan ook dat er vanuit de samenleving mensen gaan opstaan die bijvoorbeeld een jaar lang een ontbijt sponsoren voor een kind.”

Vertrouwen

We moeten dit samen doen, stelt de wethouder dan ook. “Armoede is van alle groepen, maar het heeft lang in het verdomhoekje gezeten. Alsof mensen die in armoede leven criminelen zijn. Dat is echt niet het geval, het kan ons allemaal overkomen en het heeft heel veel gevolgen voor jezelf en voor je gezin. Alles gebeurt dan ook op basis van vertrouwen. We gaan niet aan mensen vragen of ze wel arm genoeg zijn. We gaan er vanuit dat mensen hier alleen gebruik van maken als ze niet anders kunnen.”

 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715234500&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/roosendaal&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief