Nieuwe plannen voor de Dr. Brabersstraat: Van winkelstraat tot woonstraat
<p>Een artist impression vanuit het huidige busstation</p>

Een artist impression vanuit het huidige busstation

(Foto: )

Nieuwe plannen voor de Dr. Brabersstraat: Van winkelstraat tot woonstraat

ROOSENDAAL - De Dr. Brabersstraat in Roosendaal is jaren geleden aangelegd als een winkelstraat, maar inmiddels staat een groot deel van de panden leeg. Maar, drie ontwikkelaars staan te springen om het gehele gebied aan te pakken. De gemeente Roosendaal heeft meteen rondom die ontwikkelingen een gebiedsvisie opgesteld. Afgelopen week werden de plannen toegelicht aan omwonenden, raadsleden en de pers.


“De plannen zijn nog niet in beton gegoten, maar het is meer dan een eerste schets”, stelt wethouder Cees Lok. Er kunnen de komende tijd dan ook nog behoorlijk wat aanpassingen worden aangebracht aan de plannen, maar in grote lijnen is al wel duidelijk wat de toekomst van de Dr. Brabersstraat gaat worden.

V&D-complex

Zo zijn er concrete plannen om het oude V&D-complex volledig te slopen. Hiervoor in de plaats moeten nieuwe gebouwen komen met vooral een woonbestemming. Alleen in de plint aan het Roselaarplein wordt nog gedacht aan een commerciële invulling. “Maar dat moeten we tegen die tijd bekijken. Het is nog maar de vraag of er dan nog behoefte is aan commerciële ruimtes”, stelt Walther van Leeuwe. Uiteindelijk moeten er zo’n 240 woningen gerealiseerd worden. “We zijn nog bezig met een onderzoek naar de verhoudingen als het gaat om huur- en/of koopwoningen en we willen ook zorgwoningen toevoegen.”

Busstation

Op de plaats van het busstation en het OFI-gebouw (waar voorheen Multivlaai zat) moet eveneens nieuwbouw komen. “We hebben op dit moment een akkoord bereikt over de massa, maar nu moeten we nog gaan bekijken om hoeveel woningen we het dan hebben”, stelt Henri Engelen. Hij verwacht tussen de twee andere initiatieven in te zitten. Daarnaast is al wel duidelijk dat zij zich vooral gaan richten op het midden en hoog segment van de woningmarkt. Ook moet er in dit nieuwe gebouw ruimte komen om te werken.

Van Oorschot

De derde initiatiefnemer is Eric Walther van Walther Vastgoed. Hij ontfermt zich over het pand van Van Oorschot Mode. “Wij zijn gevallen voor het pand en wat dat betreft hebben wij het dus ook makkelijker. Wij kiezen voor herbestemmen en gaan de ruimtes omzetten naar woningen. Daarnaast willen we een laag toevoegen op het huidige pand, maar daarbij wel de vormgeving behouden. Eric is dan ook erg blij met het feit dat de gemeente de straat wil aanpakken. “Samen kunnen we makkelijker stappen zetten.”

Gezamenlijke visie

Dat beamen ook de andere initiatiefnemers. Allemaal geven ze aan al langere tijd met de gemeente in gesprek te zijn, maar nu wordt gezamenlijk de kar getrokken om de Dr. Brabersstraat te vernieuwen. “En dat geeft vertrouwen”, stelt Henri Engelen. De gemeente heeft dan ook, samen met de ontwikkelaars, een gebiedsvisie opgesteld. “De winkelstraat wordt een woonstraat”, stelt wethouder Cees Lok. In de gebiedsvisie is nagedacht over hoe deze straat van de toekomst eruit moet komen te zien. “Het busstation gaat weg en we gaan groen toevoegen in de stad. Zo krijgt deze straat een geheel eigen identiteit en ontstaat er een klein nieuw woongebiedje midden in het centrum.”

Parkeren

De vraag is alleen nog waar al die bewoners hun auto(’s) gaan parkeren, maar ook daarvoor is al een oplossing bedacht. “We willen natuurlijk minder auto’s in de binnenstad. Voor de toekomstige bewoners blijft het beperkt mogelijk om de auto even voor de deur te parkeren, maar er zijn twee mogelijkheden voor deze auto’s. We zouden in theorie een dek kunnen toevoegen bovenop de Roselaarparkeergarage, maar we weten ook allemaal dat de brandweerkazerne ooit gaat verhuizen en dat duurt geen jaren meer. Daar kunnen we het parkeren ook organiseren.” Voor het busstation komt geen vervanging. “Er komen wel haltes zodat mensen met de bus naar de binnenstad kunnen komen, maar het overstappen gebeurt straks bij het station”, besluit wethouder Lok.

 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715234500&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/roosendaal&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief