Foto: Pixabay

Gezond oud worden in Roosendaal? Dan moet je ook zelf aan de slag!

ROOSENDAAL - Het aantal ouderen, en dan met name tachtigplussers, neemt de komende jaren alleen maar toe en die senioren blijven steeds langer thuis wonen. Hoe kunnen we de gemeente Roosendaal zo inrichten dat er voldoende woningen, activiteiten en zorgmedewerkers zijn om deze doelgroep te voorzien in hun behoeftes? Die vraag wordt beantwoord in de nieuwe woonzorgvisie die de gemeente Roosendaal heeft opgesteld.


Door de vergrijzing komen wonen en zorg steeds meer onder druk te staan. Om hier ook voor de komende 10, 20 of zelfs 30 jaar een oplossing voor te vinden heeft de gemeente een visie opgesteld die uitgaat van vier pijlers: een geschikte woning, duurzame Wmo, een zinvolle dag en voldoende geschikte zorgmedewerkers.

Zelf aan de slag

“Als we kijken naar die geschikte woning in een passende omgeving dan gaat dat niet alleen om het bouwen van nieuwe woningen”, stelt wethouder Klaar Koenraad. “Inwoners kunnen niet alleen maar afwachten, ze moeten ook kritisch naar hun eigen huis kijken. Ben je bijvoorbeeld 55 jaar en ga je de vloer aanpakken? Zorg dan meteen dat er geen drempels meer zijn. Zo kan je er zelf al voor zorgen dat je langer thuis kan blijven wonen.” 

Geen grijze enclave

Maar, de gemeente gaat wel degelijk ook het gesprek aan met projectontwikkelaars. “Als er nieuwe woningen worden toegevoegd in de gemeente Roosendaal moeten we strenger gaan bekijken wat voor woningen erbij komen”, stelt Hans Mulder, directeur ruimte en duurzaamheid bij de gemeente Roosendaal. “We gaan veel specifieker kijken: wat wordt er gebouwd? Voor welke doelgroep? Op welke plek? En onder welke voorwaarden?” Het doel is om uiteindelijk een goede mix qua woningen aan te kunnen bieden voor alle groepen in Roosendaal. “Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we straks een grijze enclave worden”, lacht wethouder Koenraad.

Ontmoeten

Naast voldoende en geschikte woningen zijn ook de andere pijlers enorm belangrijk. “Gezond oud kunnen worden heeft ook te maken met mee blijven doen en anderen ontmoeten. We moeten er als gemeente, samen met partners, voor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Als jij jaren bij de voetbal actief bent geweest, maar je hebt geen vervoer meer? Dan moeten we er via de Wmo voor zorgen dat je alsnog naar de voetbal kan.” Daarmee wil de gemeente meteen voorkomen dat mensen eenzaam worden/ “We moeten ervoor zorgen dat mensen zelf regie houden over hun leven.”

Aantrekkelijk

Natuurlijk zullen ouderen ondanks dat alles toch wel eens lichamelijke klachten ervaren. Op die momenten is het belangrijk dat er voldoende zorgmedewerkers voorhanden zijn. “Daarom moeten we ook aantrekkelijk blijven voor de jongere generaties. Zij moeten hier ook willen wonen, maar de komst van het nieuwe Bravis ziekenhuis draagt daar ook aan bij.”

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715234500&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/roosendaal&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief