Foto: Shutterstock

Roosendaal wil betere mix in de woonwijken: ‘Uitdaging ligt bij de onderkant van de woningmarkt’

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal staat, net als veel andere gemeenten, voor een grote uitdaging als het gaat om woningbouw. De komende jaren moet er flink ingezet worden op de ‘onderkant van de woningmarkt’. Daarmee worden vooral starters bedoeld, maar ook statushouders en senioren met een kleine beurs. “Doorstroming speelt daarbij een belangrijke rol”, stelt wethouder Toine Theunis.


De gemeente Roosendaal heeft afgelopen week de nieuwe Woonagenda gepresenteerd. Daarin staat een visie opgesteld over hoe de woningmarkt er de komende jaren in Roosendaal uit moet gaan zien. “Hier staan nog geen concrete cijfers of locaties in, dat komt later pas”, vertelt Claudia Steendijk. In de Woonagenda, die vastgesteld wordt voor de jaren 2021-2025, staat bijvoorbeeld wel benoemd welke kansen er zijn voor de komende jaren en welke uitdagingen er zijn. “We hebben dit in nauwe samenspraak gedaan met woningcorporaties, omdat ongeveer een derde van alle woningen van de woningcorporaties zijn.”

Betere mix

Eén van de belangrijkste begrippen in de Woonagenda is ‘differentiatie’. Dat wil zeggen dat er in iedere wijk een goede mix te vinden is van (sociale) huur- en koopwoningen, maar ook een goede mix van jong en oud. “In de wijken zoals Langdonk, maar ook de Westrand, Kroeven en Kalsdonk staan veel sociale huurwoningen. We willen dus bijvoorbeeld niet dat hier nieuwe sociale huurwoningen aan toegevoegd worden. We zijn juist met Alwel en het ministerie aan het bekijken hoe we een betere mix kunnen krijgen in deze wijken.” Denk dan bijvoorbeeld aan de verkoop van sociale huurwoningen aan de particuliere markt. “Zo ontstaat er in de wijk ruimte voor starters en jonge gezinnen en dat doet iets met een wijk.”

Doorstroming

Een ander belangrijk begrip voor de komende jaren is ook doorstroming. “We moeten slim gaan kijken wat we nieuw bijbouwen, zodat er meer doorstroming plaats gaat vinden op de woningmarkt. Hoe kunnen we die senioren die nu nog in een (te) grote woning wonen in de Tolberg verleiden om in de binnenstad te gaan wonen? Dat zijn vragen waar we ons de komende tijd mee bezig moeten houden”, stelt wethouder Toine Theunis. Want, de woning die daardoor vrij komt, is bijvoorbeeld weer geschikt voor een gezin dat nu eigenlijk te krap woont in een starterswoning. Door ruimte te maken voor hen, ontstaan er ook weer kansen voor starters.

Van krimp naar groei

Volgens wethouder Theunis is de woningmarkt in de afgelopen zes jaar enorm veranderd. “West-Brabant werd toen nog aangemerkt als een zogenaamde krimpregio. Je zou dus wel gek zijn als je woningen ging bijbouwen, maar nu zie je dat de woningmarkt zo overspannen is dat mensen vanuit de Randstad en Breda deze kant optrekken.” Daar wil de gemeente op inspringen, maar wel op zo’n manier dat er altijd flexibel met de plannen omgegaan kan worden. “Want ik weet ook niet hoe de woningmarkt er over tien jaar uitziet”, stelt de wethouder.

Geen nieuwe wijken

Wel weet hij dat er op dit moment een dringende behoefte is aan differentiatie en doorstroming. “We hebben als gemeente geen eigen gronden, maar we kunnen wel de regio voeren op bepaalde locaties. Dat doen we bijvoorbeeld ook bij Stadsoevers en het gebied Dr. Brabersstraat en de oude V&D.” Als het aan de wethouder ligt, worden er de komende jaren vooral woningen gebouwd in het lage en middensegment. Er komen geen nieuwe wijken bij, dus de extra woningen moeten binnenstedelijk gerealiseerd worden. “Mooie voorbeelden daarvan zijn de City Bioscoop waar nu woningen komen, maar ook de oude Saab-garage in de Dunantstraat en de woningen in de Hulsdonksestraat.”

Kansen

De komende jaren ziet de wethouder kansen voor bijvoorbeeld de locatie van het voormalige Gertrudiscollege, maar ook de locatie waar op dit moment nog het Bravis Ziekenhuis gevestigd zit. “Dat zijn van die locaties waar je als gemeente wel de regie wil voeren over wat er precies gaat komen.” Zo zijn er ook locaties in Roosendaal die al een tijdje leegstaan. Vaak vragen mensen zich af waarom er niets gebouwd wordt. “De eigenaar wil daar dan het liefst een appartementencomplex bouwen van tien hoog, want dat levert veel op. Dan gaan we met elkaar in gesprek, want dat willen we als gemeente niet. De tijd van kwantiteit is voorbij, we gaan nu echt kijken: wat heeft een wijk nodig en wat kan er dan gebouwd worden? We kiezen nu voor kwaliteit maar dat kost soms wel wat tijd.”

Verschillende doelgroepen

Verder wordt er voor de komende jaren nog gedacht aan het uitbreiden van het project Tiny Oevers omdat daar behoefte naar is, maar er wordt ook gedacht aan een uitbreiding van het aantal semipermanente woningen zoals die gebouwd zijn in de President Kennedylaan. “Die woningen zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor statushouders. Ze mogen daar dan twee jaar wonen en in de tussentijd kunnen ze actief op zoek naar andere huisvesting. Dat kan sociale huur zijn, maar ook koop.” Ook de huisvesting van arbeidsmigranten én woonwagenbewoners wordt meegenomen in de Woonagenda. “De komende tijd zullen er alleen nog maar meer arbeidsmigranten naar Roosendaal komen. We moeten zorgen dat zij in goede logiesgebouwen worden opgevangen, want anders worden voor hen starterswoningen opgekocht en dat willen we juist voorkomen.” Voor de woonwagenbewoners is de gemeente Roosendaal bezig om tien tot vijftien nieuwe plekken te creëren op de bestaande woonwagenkampen. “We zijn daar druk mee bezig en we hopen daar binnen een paar weken ook verder mee aan de slag te kunnen.”

Dorpen

Als het gaat om de dorpen ziet de wethouder ook daar kansen voor binnenstedelijke ontwikkelingen. “Het is heel interessant om te zien wat ‘Post-corona’ gaat doen. Mensen werken straks misschien vaker thuis en zijn dan best bereid wat langer naar hun werk te rijden. Zo kiezen dan voor de rust en ruimte van een dorp, dus ook daar zal de komende jaren behoefte zijn aan woningen.” Kansen ziet de wethouder onder andere voor het Geerhoek-gebied. “Ook daar zijn we goed aan het kijken naar de woningbehoefte. Willen we dat daar senioren komen? Of juist starters?” Binnen het plan De Hoogt ziet de wethouder kansen om meer differentiatie aan te brengen. “Op dit moment staan er al genoeg dure huizen, dus ook daar willen we kijken of er een mix mogelijk is.” Eén ding weet de wethouder wel zeker met alle ontwikkelingen die op de planning staan: “Binnen nu en tien jaar is Roosendaal enorm veranderd.”

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief