Bravis legt verantwoording af over hun rol in maatschappij

BERGEN OP ZOOM - Het Bravis Ziekenhuis komt regelmatig voorbij in het SBS6-programma Trauma Centrum. Het is één van de manieren waarop het Bravis Ziekenhuis open en transparant probeert te zijn naar haar bezoekers. Met datzelfde doel kwamen afgelopen week medisch specialisten, bestuursleden, wethouders en andere geinteresseerden samen tijdens de maatschappelijke verantwoordingsdag van het Bravis Ziekenhuis. Hierbij werd ingezoomd op het beleid van het afgelopen jaar, de plannen voor de toekomst en er werd gesproken over belangrijke thema's die op dit moment spelen. Hans Ensing, voorzitter van de Raad van Bestuur, vertelde bijvoorbeeld over de klachtenontwikkeling van het afgelopen jaar. In Roosendaal kwamen 283 klachten binnen over de geleverde zorg in het ziekenhuis en in Bergen op Zoom gaat het over 387 klachten. "Daar moeten we van leren", stelde Ensing vast. "Hoe kunnen we zorg leveren die geen klachten oproept bij de mensen", vroeg hij zich hardop af. Mede door zo transparant mogelijk te zijn over de keuzes van het ziekenhuis, probeert Ensing het aantal klachten te verminderen. Fusie Natuurlijk werd er ook kort gesproken over de fusie van het voormalige Lievensberg Ziekenhuis en het Sint Franciscus Ziekenhuis naar het Bravis Ziekenhuis. Gynaecoloog Richard Pal , tevens voorzitter van Vereniging Medische Staf, vertelde over de keuzes die zijn gemaakt tijdens de fusie. "We hebben er bewust voor gekozen om de acute zorg naar Bergen op Zoom te halen en de planbare zorg is naar Roosendaal verhuisd." Reden hiervoor is onder andere de aanrijtijden van de ambulances. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd zijn de afgelopen jaren het Moeder en Kindcentrum en de Acute Neurologie-afdeling in Bergen op Zoom geopend. In Roosendaal is het Oncologiecentrum geopend. De komende jaren wordt in Bergen op Zoom hard gewerkt aan de kinderdagbehandeling en in Roosendaal wordt onder andere gewerkt aan een slaapcentrum en een bovenregionaal inzetbaar pijncentrum. Er zijn tevens plannen om één grote Intensive Care te realiseren. Omdat het hier gaat om acute zorg, zou dit in Bergen op Zoom moeten komen. "Maar als de IC in Bergen op Zoom zit, moet ook de longafdeling naar Bergen op Zoom. En zo proberen we bij iedere stap te kijken, wat is handig en wat is de beste keuze voor de patiënt." Nieuw ziekenhuis Over één ding zijn alle specialisten en bestuurders het eens. Door te werken met twee locaties moet je altijd concessies doen. "We streven in 2025-2030 naar één ziekenhuis op één locatie."Waar dat ziekenhuis moet komen is nog niet duidelijk. Het bestuur weet zelfs nog niet hoe dat ziekenhuis eruit moet zien. "De wereld veranderd. De patiënt wordt steeds meer een partner van het ziekenhuis, want voor ze bij de arts komen hebben ze zelf al opgezocht wat er mogelijk aan de hand is." De komst van allerlei slimme gezondheidsinnovaties zorgt er voor dat patienten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. De samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, etc verloopt steeds beter waardoor patiënten steeds minder lang hoeven te blijven. "We verwachten dat er in de toekomst veel minder bedden nodig zijn, dat er meer dagbehandelingen gaan plaatsvinden en dat er meer vraag komt naar medisch specialisten." De komende jaren wordt uitgezocht op welke manier dit geïntegreerd kan worden in een nieuw ziekenhuis. "Eén ding denk ik zeker te weten: de twee locaties van nu zijn niet geschikt voor het nieuwe ziekenhuis", aldus Ensing.
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715234500&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/roosendaal&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief