Wethouder René Lazeroms: 'Voor de zuidelijke tak van de omleidingsroute zullen hogere prijzen gelden.'
Wethouder René Lazeroms: 'Voor de zuidelijke tak van de omleidingsroute zullen hogere prijzen gelden.' (Foto: Corine Roks)

Wethouder René Lazeroms tevreden over jaarrekening

RUCPHEN - In financieel opzicht staat de gemeente Rucphen er prima voor, zo blijkt uit de afgelopen week gepresenteerde Jaarrekening 2018. Met een batig saldo van een kleine 3,6 miljoen euro toont René Lazeroms zich in ieder geval een tevreden wethouder financiën.


"Al is het niet zo dat we dat bedrag daadwerkelijk overhouden", aldus de wethouder. "Voor een belangrijk deel van dat bedrag zijn we al verplichtingen aangegaan. Uiteindelijk resteert een vrij besteedbaar bedrag van afgerond 660.000 euro. We stellen de raad voor dit toe te voegen aan de Algemene Reserve. Als college zullen we afwegingen maken waar we dit bedrag eventueel voor kunnen aanwenden. Dat komt straks terug bij de Kadernota 2020."

Meevaller

Het voorstel dat naar de raad gaat maakt ook duidelijk waar het college de rest van het batig saldo aan wil besteden. Zo is er een meevaller van 2,2 miljoen euro die van de Provincie Noord-Brabant mag worden aangewend voor de aanpak van de zuidelijke tak van de omleiding Rucphen en de ontsluiting van Nijverhei. Wethouder René Lazeroms: "Dit bedrag hebben we te danken aan het feit dat we het traject Verlengde Vosdonkseweg en Heiakkerstraat vorig jaar al hebben kunnen afronden. Indertijd hebben we met de Provincie Noord-Brabant afgesproken dat dit traject uiterlijk 2020 gereed moest zijn. In dat geval zouden we het restbedrag niet hoeven terugbetalen. Het traject Verlengde Vosdonkseweg en Heiakkerstraat kostte in totaal acht miljoen euro, waarvan de Gemeente Rucphen de helft moest ophoesten. Van de Provincie Noord-Brabant ontvingen we 6,2 miljoen euro, waardoor er dus nog 2,2 miljoen euro resteert. Dat bedrag gaan we nu besteden voor het vervolg van de rondweg. We zijn dus heel blij dat we destijds die voorwaarde hebben opgenomen in de afspraken met de Provincie Noord-Brabant."

Hogere prijzen

De wethouder is er zich overigens wel van bewust dat de aanbestedingen voor het traject Verlengde Vosdonkseweg en Heiakkerstraat in een voor de Gemeente Rucphen gunstige tijd plaatsvonden, zo maakt hij duidelijk. "Voor de zuidelijke tak zullen hogere prijzen gelden. Vanwege de aantrekkende economie zijn de prijzen namelijk fors gestegen. De aanbesteding voor de aanpak van het van de omleidingsroute Rucphen-Sprundel-Sint Willebrord deel uitmakende stuk Kozijnenhoek loopt nog. Ook daar wordt dit geld voor gebruikt."

Leefbaarheid

De wethouder doet de raad daarnaast onder meer het voorstel om een bedrag van zo'n 210.000 euro toe te voegen aan de Reserve verbetering kwaliteit en leefbaarheid landelijk gebied. "Voor de sloop van de voormalige steenfabriek Lange Schouw in Schijf kregen we van de Provincie Noord-Brabant een subsidie van 330.000 euro. De resterende middelen - een kleine 160.000 euro - mogen we inzetten voor de verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied in de gemeente Rucphen. Daarnaast beschikken we in het kader van Ruimte voor Ruimte over nog eens 50.000 euro vanuit de Provincie Noord-Brabant."

Peanuts

Op de begroting van 55 miljoen vorig jaar is - bij investeringen ter hoogte van zo'n 12 miljoen euro - overigens slechts één overschrijding op de Jaarrekening 2018 terug te vinden: een bedrag van 13.000 euro. Een gevolg van de wat duurder uitgevallen vervanging van de doelen bij de voetbalverenigingen in de gemeente Rucphen. "Maar dat is 'peanuts' op de totale begroting", weet wethouder René Lazeroms.

Weerstandsvermogen

Hij rekent tot slot voor dat het met het weerstandsvermogen - de verhouding tussen risico's en reserves - van de gemeente Rucphen ook wel snor zit. "We streven naar een gecorrigeerd ratio met een bandbreedte tussen 1.0 en 1.4, wat beoordeeld wordt als 'voldoende'. Het gecorrigeerd ratio voor de jaarrekening 2018 ligt met 2,1, in positieve zin, buiten deze bandbreedte. Volgens de weerstandsnorm mag dit worden aangemerkt als 'uitstekend'. Het betekent dat we met ons weerstandsvermogen blij mogen zijn. We zullen onze centen zeer hard nodig hebben, maar we zitten financieel ook goed in ons vel."

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief