Foto: Google Maps

Betere bereikbaarheid en veiligheid sportpark De Molenberg

RUCPHEN - Burgemeester en wethouders willen de bereikbaarheid van sportpark De Molenberg in Rucphen verbeteren. Ook wil het college aanvullende maatregelen nemen voor de veiligheid van de bezoekers van het sportpark. De raad wordt gevraagd hiertoe een bedrag van 33.00 euro beschikbaar te stellen.


"In 2018 hebben we reeds maatregelen genomen om de veiligheid en bereikbaarheid van het sportpark te verbeteren", vertelt wethouder René Lazeroms. "Zo hebben we de parkeerplaatsen voor het sportpark verwijderd en is dit een groene strook geworden. We hebben een zebrapad aangelegd en, in overleg met de gebruikers en bewoners van het sportpark, verlichting en een tijdelijk verkeerslicht geplaatst zodat gebruikers en bezoekers van het sportpark veilig de weg kunnen oversteken naar het sportpark".

Genoemde maatregelen hebben volgens de wethouder zeker bijgedragen aan een betere bereikbaarheid en veiligheid van het sportpark. "De situatie is echter nog niet optimaal", stelt hij. "Daarom hebben we de afgelopen maanden een studie laten uitvoeren naar de verkeerstechnisch beste oplossing om het sportpark te ontsluiten. Ook hebben we gesproken met de gebruikers en bewoners van sportpark De Molenberg. We zijn samen tot een aantal aanvullende maatregelen gekomen. Dat betekent dat het verkeerslicht verdwijnt. Wel gaan we de oversteekplaats meer laten opvallen en beter verlichten. Ook komt de toegang van het sportpark, door middel van een fiets-voetpad met verlichting, achter de voormalige bedrijfswoning. Met deze extra maatregelen wordt het sportpark beter bereikbaar en veiliger."

De kosten voor deze extra maatregelen bedragen 33.000 euro. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad vragen dit bedrag beschikbaar te stellen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, start de uitvoering zo spoedig mogelijk.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief