Foto: Shutterstock

PVV-fractie wil weten of wet rond gezichtsbedekkende kleding in Rucphen wordt gehandhaafd

RUCPHEN - De PVV-fractie in Rucphen wil van burgemeester Marjolein van der Meer Mohr weten of zij voornemens is de wet te gaan handhaven met betrekking tot gezichtsbedekkende kleding. De PVV Rucphen vraagt bij monde van Brigitte Clercx tevens welke instructies en afspraken er in het kader van deze wet in de gemeente Rucphen zijn verstrekt aan ambtenaren en instellingen die het betreft.


Met ingang van 1 augustus is het verboden om dergelijke kleding te dragen in het openbaar vervoer en in gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. In het kader van de sociale veiligheid en dienstverlening is het op deze locaties belangrijk dat iedereen elkaar kan herkennen en aankijken. Het is daarom niet langer toegestaan om kleding te dragen die het gezicht onherkenbaar maakt, zoals een boerka of nikab, integraalhelm of bivakmuts.

Controle

Controle op naleving van dit verbod ligt bij de medewerkers van de instelling waar het verbod geldt en bij het personeel van het vervoersbedrijf. Van hen wordt verwacht dat zij overtreders aanspreken, wijzen op het bestaan van het verbod en hen te verzoeken de gezichtsbedekking te verwijderen of anders het pand te verlaten.

Bekeuring

Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, kan de medewerker de hulp van politie inschakelen. Ook de politie zal de betrokkene waarschuwen de gezichtsbedekking te verwijderen of de locatie te verlaten. Als dit niet het beoogde effect heeft, kan deze overgaan tot het uitschrijven van een bekeuring. Wie melding wil maken van een persoon met gezichtsbedekkende kleding op een locatie waar dit verboden is, dient contact op te nemen met een medewerker van de locatie of personeel van het vervoersbedrijf.

Burgeraanhouding

Iedere burger mag overgaan tot aanhouding op heterdaad, dit gericht op een overtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. De politie adviseert burgers echter voorzichtig te zijn met het zelf aanhouden van mogelijke overtreders. Hoewel de betrokkene op het eerste oog in overtreding kan zijn, dient er ook altijd door de overheidsinstantie of vervoerder gewezen te worden op het verbod en de keuze te worden voorgelegd de kleding af te doen of zich te verwijderen. Pas als door de politie is vastgesteld dat die waarschuwing is gedaan en de keuze is voorgelegd, kan de politie eventueel overgaan tot het uitschrijven van een proces-verbaal. Daarna zal het Openbaar Ministerie (OM) bepalen of er een boete wordt opgelegd.

Aangifte

Een drager van gezichtsbedekkende kleding die slachtoffer is geworden van een misdrijf en aangifte wil doen bij de politie heeft meerdere opties. Zo kan aangifte gedaan worden op locatie (bijvoorbeeld thuis), telefonisch of via internet. Deze persoon is dan niet in overtreding. Indien het niet anders kan en aangifte wordt gedaan op een politiebureau, dan dient deze persoon mee te werken door de gezichtsbedekkende kleding af te doen.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief