Automobilisten opgelet: de boeren gaan woensdag weer de straat op en dit is waarom

RUCPHEN - Boeren vanuit heel Nederland gaan woensdag weer de straat op om te protesteren tegen de nieuwe stikstofmaatregel. In de ochtend vertrekken zij met duizenden tractoren richting Den Haag om hun onvrede te uitten. Hierdoor is er grote kans op een drukke ochtendspits.


"Op 16 oktober voeren we opnieuw en massaal actie. Omdat we niet langer kunnen wachten: dit kabinet breekt het platteland in een razend tempo af." Farmers Defence Force, organisator van het protest op woensdag 16 oktober, is stellig. "Dit kabinet heeft van ons boeren, tweederangs burgers gemaakt waarvan je mag roven en stelen zoals het je goeddunkt. En dat moet afgelopen zijn! Er is daarom geen tijd te verliezen." Het Farmers Defense Network rondom de Brabantse veehouder en fruitteler Mark van den Oever vormt de meer radicale tak van het boerenverzet. Agractie is wat gematigder. Zij distantiëren zich dan ook van de incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens het protest in Groningen. Ook rekenen zij erop dat de door FDF georganiseerde actie van woensdag 16 oktober waardig zal verlopen.

Programma 

Om 09.00 uur 's ochtends verzamelen alle tractors, bussen en auto's zich voor het gebouw van RIVM in Bilthoven. De boeren verzamelen zich hier omdat zij vinden dat het RIVM niet transparant genoeg is. "RIVM heeft onze sector als grote vervuiler aangewezen, maar wil geen inzichten geven hoe ze tot deze conclusie gekomen zijn", is te lezen op de website van Farmers Defence Force. Vanaf het gebouw van RIVM vertrekt de stoet om 12.00 uur richting Den Haag. Hier gaan de boeren voor het Tweede Kamergebouw hun eisen hoorbaar maken. Hoe de actie verder gaat verlopen is volgens Farmers Defence Force niet duidelijk. "Dat hangt af van de opstelling van minister president Rutte en minister Schouten en het inwilligen van onze redelijke eisen."

Boerenprotest op 14 oktober (tekst gaat verder onder de foto).

Maar waarom protesteren boeren eigenlijk?

Op 29 mei dit jaar oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening. Ook vrijstellingen van de vergunningplicht die in het programma waren geregeld, gelden niet meer. Sindsdien liggen bouwprojecten stil, en moet de politiek op zoek naar een manier om de stikstofuitstoot van Nederland drastisch te verlagen. Eén van de opties die met name door D66 wordt gepromoot is het halveren van de veestapel. Tegen dat plan komen de boeren in actie. 

Ook willen agrariërs af van het negatieve beeld dat van ze wordt neergezet. Boeren vinden dat zij te vaak negatief in het nieuws komen en worden neergezet als de grote vervuilers van Nederland, terwijl zij afgelopen jaren juist veel maatregelen namen om aan strenge milieueisen te voldoen. 

Tekst gaat verder onder de foto.

Politiek

De steun voor de agrarische sector in de Tweede Kamer neemt steeds meer af. Niet alleen D66, maar ook CDA, VVD en ChristenUnie, hebben in 2017 hun handtekening gezet onder een regeerakkoord waarin inkrimping van de veestapel is vastgelegd. 

Daar kwamen eind vorig jaar de voorstellen uit het klimaatakkoord bij, waarin ook voorzien wordt in forse sanering van de agrarische sector. Zowel landbouw-minister Carola Schouten (ChristenUnie) als VVD en CDA vielen over D66 heen. Het is wel de vraag hoelang ze dat kunnen volhouden als ook de aanbevelingen van de commissie-Remkes verder worden uitgewerkt.

De onvrede onder boeren en tuinders is inmiddels zo groot dat overwogen wordt om een eigen politieke partij op te richten en mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2021: BoerBurgerBeweging. 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief