De mogelijke komst van een migrantenhotel zorgde voor veel beroering in Sint Willebrord.
De mogelijke komst van een migrantenhotel zorgde voor veel beroering in Sint Willebrord. (Foto: Addo Sprangers)

Huisvesting arbeidsmigranten in gemeente Rucphen blijft lastig thema

RUCPHEN - In beginsel is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen huisvesting. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de huisvesting van arbeidsmigranten en deze groep krijgt ook geen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen.


Dat meldt het Rucphense college van burgemeester en wethouders in reactie op vragen van PVV-raadslid Brigitte Clercx over de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Rucphen. Het raadslid klom eind september in de pen na ophef over de mogelijke realisatie van een migrantenhotel in Sint Willebrord.

Thuisvester

Zo wil zij onder meer weten hoeveel arbeidsmigranten in een huurhuis in de gemeente Rucphen wonen. In de gemeente Rucphen is vrijwel uitsluitend sprake van mensen met een Midden- of Oost-Europese achtergrond, zo blijkt. Het gaat dan om de landen Polen, Roemenië, Bulgarije en Tsjecho-Slowakije. Het betreft hier landen die lid zijn van de Europese Unie. Dit houdt in dat deze mensen vrij zijn om te werken en zich te vestigen in andere EU landen. Voor wat betreft de woningen die Thuisvester aan arbeidsmigranten verhuurt, kan volgens het college worden uitgegaan van een aantal van 59. Van particuliere woningen die aan arbeidsmigranten beschikbaar worden gesteld is geen overzicht beschikbaar. Er zijn zeventien agrarische bedrijven die medewerking hebben gekregen om bij hun bedrijf arbeidsmigranten onder te brengen. Daarbij zijn in totaal ongeveer 270 arbeidsmigranten gehuisvest.

Inschrijvingen

Volgens burgemeester en wethouders zijn 446 mensen met een Midden- of Oost Europese herkomst in de gemeente Rucphen ingeschreven. Het grootste deel van deze mensen is ingeschreven in een reguliere woning (waaronder de 59 woningen van Thuisvester). Slechts een klein deel van de bij de agrarische bedrijven werkzame mensen zijn ingeschreven bij de gemeente, omdat ze korter dan vier maanden in de gemeente verblijven, zo maakte het college in een brief aan PVV-raadslid Clercx duidelijk. Wie precies de eigenaren van huurhuizen of koophuizen zijn waar huisvesting van de arbeidsmigranten plaatsvindt, is volgens het college lastig in kaart te brengen. Er wonen arbeidsmigranten in woningen van Thuisvester, anderen wonen in woningen die zij huren van particuliere eigenaren en weer anderen wonen in een eigen woning. Een deel van deze woningen is eigendom van de bedrijven of de uitzendbureaus waarvoor de arbeidsmigranten werkzaam zijn.

Geen voorrang

Op de vraag van PVV-raadslid Clercx of arbeidsmigranten voorrang hebben gekregen op huurhuizen in de gemeente Rucphen, antwoordt het college ontkennend. Volgens burgemeester en wethouders krijgen arbeidsmigranten geen voorrang bij het toewijzen van sociale huurwoningen en geldt óók voor hen de reguliere KlikvoorWonen-procedure. Waar de arbeidsmigranten precies werkzaam zijn - in de gemeente Rucphen of in buurgemeenten -is volgens het college niet bekend, aangezien de Gemeente Rucphen geen registratie bijhoudt van de plaatsen waar mensen werkzaam zijn. Met betrekking tot het aantal arbeidsmigranten dat in een woonhuis mag worden gehuisvest, meldt het college dat het er in grote lijnen op neerkomt dat het mogelijk is dat er in de kommen maximaal vier arbeidsmigranten per woning kunnen worden gehuisvest. Op basis van de beschikbare gegevens over inschrijvingen, kan volgens burgemeester en wethouders worden geconstateerd dat dit ook het maximaal aantal ingeschreven personen per woning is.

Faciliteren

In beginsel is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen huisvesting, zo stelt het college. "De gemeente is niet verantwoordelijk voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Wel kan de gemeente faciliteren, bijvoorbeeld door het vaststellen van een beleidsregel of het toestaan van huisvesting op agrarische bedrijven. Daarnaast kan geconstateerd worden dat bedrijven en uitzendbureaus die gebruik maken van de diensten van arbeidsmigranten tevens zorgdragen voor de huisvesting van deze mensen".

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief