Foto: Addo Sprangers

Onderzoek naar samenwerking tussen inwoners en Gemeente Rucphen

RUCPHEN - Gemeente Rucphen wil inwoners meer betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe plannen en beleid. Ook initiatieven uit de samenleving die er op gericht zijn om de leefbaarheid te bevorderen, moeten ondersteund worden, zodat de initiatiefnemers met hun ideeën aan de slag kunnen. De Rekenkamercommissie onderzoekt nu, of dat voldoende lukt.


Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente? Merken inwoners dat zij meer betrokken worden bij gemeentelijke plannen en klopt het dat er steeds meer ideeën uit de samenleving ondersteund worden door de gemeente? Om hier zicht op te krijgen, heeft de Rekenkamercommissie een korte enquête opgesteld. Inwoners kunnen de enquête tot 15 december invullen via www.rucphen.nl/rekenkamercommissie/enquête en delen via Facebook en Twitter. Gemeentelijke rekenkamers en Rekenkamercommissies doen onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Iedere gemeente in Nederland is verplicht een rekenkamer of Rekenkamercommissie in te richten, al dan niet gezamenlijk met andere gemeenten. De Gemeente Rucphen heeft een zelfstandige Rekenkamercommissie. Deze commissie bestaat uit drie externe leden en een ambtelijk secretaris.

Onafhankelijk

Door het doen van onderzoeken naar het functioneren van de gemeente probeert de Rekenkamercommissie een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur en de organisatie van de gemeente Rucphen. De Rekenkamercommissie werkt primair voor de gemeenteraad, maar niet in opdracht van de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie werkt onafhankelijk, zowel ten opzichte van raad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie, als ten opzichte van burgers, bedrijven en instellingen in de gemeente Rucphen. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief