Nieuwe visie voor economie en toerisme in Rucphen
Foto: Addo Sprangers

Nieuwe visie voor economie en toerisme in Rucphen

RUCPHEN - Gemeente Rucphen heeft nu één visie voor economie en toerisme: de visie (vrijetijds)economie 2020-2025. Deze visie geeft de richting aan voor de sectoren toerisme en economie. De gemeenteraad neemt volgende week woensdag een besluit over de visie.


Achterliggende gedachte van de visie is dat de sectoren economie en toerisme elkaar versterken en met elkaar samenwerken. Concrete activiteiten zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Visie Vrijetijdseconomie 2020-2025 en vraagt de gemeenteraad deze vast te stellen in de vergadering van komende woensdag.

Eén visie

"We hadden een aparte visie voor economie. En een visie toerisme", vertelt wethouder Martien de Bruijn. "Beide visies lopen tot 2020. Toerisme en economie zijn sterk met elkaar verbonden. Door meer samen te werken, kunnen beide sectoren elkaar versterken. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om één visie op te stellen. In onze toekomstvisie Puur Rucphen 2030 hebben we economie en toerisme ook samengebracht onder vrijetijdseconomie".

Kortere looptijd

De nieuwe visie heeft een looptijd tot 2025. De visie geeft de richting aan voor het economisch en toeristisch beleid. "Wat we concreet gaan doen staat beschreven in de uitvoeringsagenda. Deze loopt tot 2022. Vanwege de kortere looptijd kunnen we eenvoudig bijstellen en aanpassen", aldus De Bruijn.

Thema's

"De komende jaren gaan we onder meer aan de slag op het gebied van detailhandel en horeca, toerisme, samenwerking economie, arbeidsmarkt, ondernemerschap, veilig ondernemen en bedrijventerrein Nijverhei. Zo gaan we kijken naar nieuwe mogelijkheden voor verblijfsrecreatie. Ook willen we meer mogelijkheden voor dagrecreatie. Ook komt er een routeplan. We gaan bestaande routes in kaart brengen en sluiten deze aan op toeristische routes in de regio. We gaan ook de samenwerking tussen gemeente en ondernemers en tussen ondernemers onderling meer stimuleren. We willen ook de Nijverhei afronden aan de oostkant met 2,4 ha naast de loods aan de Vosdonkseweg. Hiervoor moet nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden", licht wethouder De Bruijn nader toe.

Gedragen plan

De visie is volgens wethouder De Bruijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met stakeholders en ondernemers uit het werkveld. "De themagroep heeft de thema's verder uitgewerkt. Werkgroepen gaan aan de slag met punten uit de uitvoeringsagenda. We doen het echt samen".

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief