V.l.n.r. Denie de Jong, wethouder Laura Matthijssen, Martien Schumacher en wethouder Suzanne Breedveld hebben vertrouwen in de opzet en werkwijze van de Lokale Alliantie.
V.l.n.r. Denie de Jong, wethouder Laura Matthijssen, Martien Schumacher en wethouder Suzanne Breedveld hebben vertrouwen in de opzet en werkwijze van de Lokale Alliantie. (Foto: René Bruijnincx)

Gemeente Rucphen wil dementievriendelijk worden

RUCPHEN - Dementie is een maatschappelijk thema waar al op heel veel manieren aandacht voor gevraagd wordt. Naast al die aandacht bestaat er ook zoiets als een taboesfeer waarin de problematiek nog steeds nadrukkelijk wordt doodgezwegen.


Mensen die af en toe eens twijfelen omdat ze iets vergeten zijn of zich echt niet dingen kunnen herinneren, zijn geneigd om hun houding aan te passen en er letterlijk het zwijgen toe te doen. Die problematiek wordt in de gemeente Rucphen door de 'Lokale Alliantie Veilig ouder worden in Rucphen' en in nauw overleg met de gemeente aangepakt.

Lokale Alliantie

Martien Schumacher van Alzheimer West Brabant en Denie de Jong van 'Kruiswerk voor U' zijn lid van de kopgroep van betreffende Alliantie. Schumacher: "Dementie is geen op zichzelf staand probleem. Het kent een aantal verschillende oorzaken, waar je als bewoner oog voor moet krijgen. Door met verschillende verenigingen, bedrijven, vrijwilligers en professionele krachten samen te werken, wordt het probleem achter de voordeur zicht- en tastbaar". En De Jong vult hem daarin aan: "Zodra je weet dat mensen eenzaam zijn en hoognodig professionele aandacht behoeven, brengen we die partijen bij elkaar". De opbrengst daarvan moet zijn dat bewustwording over dementie, eenzaamheid, oudermishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg wordt vergroot. "Doordat er al 26 partijen hebben aangegeven daarin samen te werken, ontstaat er een netwerk waarbij men elkaar versterkt en ook echt leert kennen". Overigens bemerken met name de professionals ook dat er in de huidige maatschappij beter op elkaar gelet mag worden. Je bekommeren om anderen zou geen uitzondering maar regel moeten zijn.

Vergrijzing

Wethouders Suzanne Breedveld en Laura Matthijssen zijn enthousiast over de wijze waarop de Lokale Alliantie de problematiek heeft opgepakt en er georganiseerd aan werkt om oplossingen en mogelijkheden te bieden. Wethouder Breedveld geeft aan dat dementie binnen de gemeente Rucphen sterker toeneemt dan elders in den lande. "Vanwege de toenemende vergrijzing verwachten we in 2025 zo'n 420 inwoners met (beginnende) dementieverschijnselen te hebben. Door daar met een goed netwerk actief op te investeren valt er behoorlijk voordeel te halen". Wethouder Mathijssen geeft aan dat een aantal van de partijen gesubsidieerde activiteiten ontwikkelen, maar benadrukt dat de inzet van de Lokale Alliantie ervoor heeft gezorgd dat er geen bestuurlijk- maar een samenwerkingsmodel is ontstaan. "De Alliantie organiseert de zaken op uitstekende wijze en de gemeente is daarbij graag bereid om in de facilitaire sfeer te helpen ".

Registratie

Chantal van der Hoest en Anita Frijters zijn beiden casemanager dementie van Thuiszorg West-Brabant. "Een van onze belangrijke taken is ervoor te zorgen dat cliënten op een veilige en verantwoorde manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat geeft namelijk structuur in hun leven en dat komt hen ten goede", opent Chantal het gesprek. "Die vertrouwensrelatie is essentieel". Chantal, die bij het wel en wee van 70 cliënten betrokken is, bezoekt hen normaal gesproken één keer in de vier of zes weken. "We nemen dan alle tijd voor ze. Zo'n bezoek duurt om en nabij de twee uur, waarin we ze observeren en luisteren naar de dingen die hen en hun mantelzorgers bezighouden. Signalen vertalen we doorgaans in actie. Dat kan middels het aanbieden van dagopvang, maar soms is een goed advies aan de mantelzorger(s) al voldoende". Chantal benadrukt dat het doorgaans om langdurige relaties gaat. "Daarom is een goede registratie onontbeerlijk. Anita en ik kennen elkaars cliënten, zodat we voor elkaar in kunnen springen mocht dat nodig zijn". Omdat de gemeente Rucphen een grote mate van vergrijzing kent, omdat de aanwas van jeugd sterk achterblijft, neemt de dementieproblematiek allengs toe. "Het benadrukt het belang dat de Lokale Alliantie en de gemeente Rucphen het op zich hebben genomen om te werken aan een dementievriendelijke gemeente. En dat zij daardoor alle mogelijke belanghebbende partijen met elkaar in contact hebben gebracht", besluit de geestdriftige Chantal.

Koesteren

"Om te benadrukken hoe de Gemeente Rucphen het initiatief van de Lokale Alliantie toejuicht, heeft zij toegezegd dat de vergaderingen voortaan in de Raadzaal plaatsvinden en dat steeds een wethouder aanwezig zal zijn", vat wethouder Suzanne Breedveld de gezamenlijke ambities samen. "Doordat alle deelnemende partijen deel van het netwerk zijn, leren ze elkaar beter kennen, zodat de problematiek en de aanpak daarvan duidelijker worden gemaakt". Aan het enthousiasme van de Alliantie en de wethouders zal het zeker niet liggen. "Er zijn belangrijke stappen gezet, maar nu is het tijd om de inwoners van onze gemeente erbij te betrekken". En dat gebeurt tijdens de gratis theatervoorstelling 'Strepen op het raam' op maandag 10 februari vanaf 15.00 uur in Dorpshuis Agora. "We beginnen met een korte presentatie van de Lokale Alliantie", vult Martien Schumacher aan, "en ook de wethouder zal de aanwezigen toespreken. Want we moeten er alles aan doen om deze initiatieven te koesteren en uit te dragen naar de gehele bevolking".

Oproep

Wethouder Breedveld hoopt dat er heel veel inwoners naar de theatervoorstelling 'Strepen op het Raam' komen kijken. Het is een leuke, mooie voorstelling waarbij volop ruimte is voor het delen van verhalen en ervaringen. "Dat kan door naar de voorstelling te komen kijken, maar ook als mantelzorger je verhaal met anderen daar te delen. Mensen die vooral geïnteresseerd zijn om meer over dementie te willen weten zijn ook van harte welkom. Hoe breder de groep van belangstellenden is, hoe succesvoller de aanpak zal zijn", besluit ze.

BIJDRAGE RENÉ BRUIJNINCX

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
FOTOSERIES