Wethouder Martien de Bruijn met de kapwerkzaamheden op de achtergrond.
Wethouder Martien de Bruijn met de kapwerkzaamheden op de achtergrond. (Foto: Corine Roks)

Natuurcompensatie grootste uitdaging Zuidelijk tracé omleiding Rucphen-Sprundel-Sint Willebrord

RUCPHEN - Deze week is een start gemaakt met de bomenkap om ruimte te maken voor het Zuidelijke en tevens laatste tracé van de omleiding Rucphen- Sprundel-Sint Willebrord. Wethouder Martien de Bruijn laat weten zeer content te zijn zo snel te kunnen beginnen. De kennis die de Gemeente Rucphen heeft vergaard op de trajecten Vosdonkseweg en Helakkerstraat zijn hier credit aan.


"Vooral in de voorbereidende fase hebben we gebruik gemaakt van deze kennis", zegt De Bruijn, hierbij doelend op de aankoop van de gronden. Voor de Zuidelijk tak voornamelijk bos- en landbouwgrond, een deel bedrijventerrein en een stuk grond van Defensie.

Onderhandelingen

In 2018 zijn de voorbereidingen van start gegaan, bestemmingsplannen en grondaankopen liepen hierbij parallel. Een wijze die verschilde van het vorige traject, waarbij de Gemeente Rucphen eerst het proces bestemmingsplan aanpakte. De herziene benadering pakte goed uit, vooral in het contact met de grondeigenaren. Op twee kleine delen na is alle grond voor de realisatie Zuidelijke tak nu van de Gemeente Rucphen. De onderhandelingen voor de twee resterende delen lopen.

Uitdaging

"Natuurcompensatie voor het stuk bosgrond, daarin schuilde onze grootste uitdaging. Een enorme puzzel en ik ben heel blij dat deze compensatie in de gemeente Rucphen wordt gerealiseerd, en niet in een andere gemeente", duidt de wethouder op de mogelijkheid tot financiële afkoop bij de Provincie Noord-Brabant.

Broedseizoen

Projectmanager Ad van Dorst vult aan: "In totaal worden twee hectaren bos gekapt, waarvoor we bijna vijf hectaren natuur teruggeven. Op drie locatie wordt dit gerealiseerd: binnen het werkgebied zelf, in het verlengde van de ecologische verbindingszone Zwarte Sloot en langs de Rucphenseweg". Op 15 maart begint het broedseizoen, dan moet de kap zijn afgerond.

Vertraging

Hierna volgt archeologisch onderzoek. De projectleider hierover: "De grond is hier al meer dan duizend jaar ongeroerd gebleven. Een vooronderzoek bevestigde mogelijke vondsten. Op drie locaties worden daarom proefsleuven gegraven. Ja, stel dat blijkt dat de nieuwe weg op een Romeinse nederzetting rust, dan hebben we vertraging, maar ook een nieuwe toeristische trekpleister", grapt Van Dorst.

Bouwvak

Na de bouwvak hoopt de Gemeente Rucphen daadwerkelijk met de weg te kunnen beginnen. "En dan sluiten we mooi aan bij de inmiddels definitieve plannen van de provincie Noord- Brabant voor de aanpak van de N638, de weg tussen Rucphen en Zundert", vult De Bruijn aan. De wethouder vermoedt dat de aanpak van deze weg in de loop van 2020 zal plaatsvinden.

Rotondes

De Zuidelijke tak krijgt twee rotondes; een aansluitend op Industriestraat en een ter hoogte van punt Scherpenberg. Deze rotonde verbindt het Zuidelijk tracé met de Zundertseweg richting Zundert. "Direct na deze rotonde een soort complexe splitsing richting Rucphen en Schijf. Een alternatief om het verkeer te ontmoedigen via de N638 naar Rucphen te rijden", geeft Van Dorst uitleg.

Molenweg

De Molenweg wordt door het nieuwe wegdek doorkliefd. Tijdens de bewonersavond werd de zorg geuit over het verdwijnen van deze mooie fietsroute. Om tegemoet te komen aan deze wensen kunnen fietsers straks vanaf het Westelijk deel Molenweg vloeiend richting punt Scherpenberg fietsen, parallel aan het nieuwe asfalt.

Zandpad

Ter hoogte van de knik aan de Vorenseindseweg/ terrein Defensie fuseert het asfalt met de Vorenseindseweg richting punt Scherpenberg. Het splinternieuwe stuk baant zich door het landschap richting rotonde Industriestraat. Evenwijdig hieraan wordt een zandpad aangelegd. "Dit voor ontsluiting van de bos- en landbouwpercelen aan de Oostkant. Dit zandpad wordt doodlopend", verklaart Van Dorst.

Gespaard

Het nieuwe asfalt telt een lengte van 1,8 kilometer waarvan 500 meter Vorenseindseweg. De weg wordt 6.3 meter breed conform de wegbreedte van de gerealiseerde trajecten. "Waarmee we één uniform beeld creëren, met een maximum snelheid van 60 kilometer per uur", concludeert Van Dorst. Voor het Zuidelijk deel is 5,2 miljoen euro beschikbaar, geld dat de Gemeente Rucphen voor dit doel heeft gespaard. Nog voor de bouwvak moet de aanbesteding rond zijn, en als de projectleider voorzichtig een schatting geeft, is de omleiding in het eerste kwartaal 2021 afgerond. En hiermee is dan het grootste financiële project uit de geschiedenis van de gemeente Rucphen een feit.

BIJDRAGE CORINE ROKS

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
FOTOSERIES