Onderwijs op afstand aan de huiskamertafel. Nood breekt wetten.
Onderwijs op afstand aan de huiskamertafel. Nood breekt wetten. (Foto: Corine Roks)

'Schoolwerk thuis, dus geen huiswerk'

SINT WILLEBRORD - Wegens het coronavirus nam het kabinet op zondag 15 maart een drastisch besluit; alle scholen moeten tot 6 april hun deuren sluiten. Deze maatregel doet een enorm beroep op het onderwijs, maar ook op het thuisfront. Na ruim een week onderwijs op afstand geeft directrice Marijke Meijers van basisschool Heilinde uit Sint Willebrord een update en vertelt ouder Petri van den Beemd hoe haar drie dochters het thuisonderwijs ervaren.


"Schoolwerk thuis, dus geen huiswerk", benadrukt de directrice. "Onze doelstelling is om de leerlingen te stimuleren tot drie uur schoolwerk per dag. De eerste week hebben we vooral ingezet op herhaling van de stof. Deze week maken we een start met Teams van Microsoft".

Instructiefilmpjes

Met deze software kunnen instructiefilmpjes worden gedeeld. "Filmpjes die het onderwijzend personeel zelf maakt, opzoekt en online zet. Leerlingen zien, horen hun eigen meester of juf die uitleg geeft. Met deze instructiefilmpjes kunnen we de kennis van de kinderen uitbreiden", vult Marijke Meijers aan.

Inloggen

Groot voordeel was dat de basisschool intern al werkte met programma's zoals ZuluConnect, waarin een ouderportaal is opgenomen. Slechts één dag had het team Heilinde de tijd het systeem in te richten naar een digitale leeromgeving voor thuis. "Zodat onze leerlingen met een laptop of computer konden inloggen, met ieder een persoonlijk wachtwoord", geeft Meijers uitleg. "Maar ook uitgeverijen bieden in deze coronacrisis onverwachte hulp, zij plaatsen hun lesmateriaal gratis online, zoals rekenprogramma's", vult zij aan.

Verzuim

"95% is daadwerkelijk aan de slag, van de kleuterklasjes tot en met groep acht. Wij kunnen ze op afstand volgen. Bij verzuim nemen we contact op. Op het ouderportaal kunnen ouders terecht met vragen en opmerkingen, maar ook telefonisch staan we paraat. Deze week belden er nog ouders met vragen over de lesstof en het digitaal werken thuis", aldus het directiehoofd over de communicatie. "Het is geweldig om te zien hoe ouders dit schoolwerk samen met hun kinderen en de leerkrachten oppakken. Hartverwarmend".

Eindtoets

Vorige week werd ook bekend dat de eindtoets basisonderwijs komt te vervallen. "De toets stond gepland in de week van 20 april. Het voorlopig schooladvies hebben de leerlingen van groep acht al in november ontvangen. Vóór 1 maart is het definitief advies uitgebracht. Er is inmiddels landelijk het besluit genomen dat het definitieve advies leidend is geworden voor plaatsing op het VO" aldus Meijers.

Behalve een digitale leeromgeving voor thuis stond het onderwijs voor nog een andere uitdaging; de opvang van kinderen waarbij de ouders werkzaam zijn in de vitale beroepen zoals zorg, politie en brandweer. Marijke Meijers hierover: "Dit varieert per dag van één tot zo'n zes kinderen. De leerlingen worden, net zoals in de thuissituatie, aan het werk gezet op het digitaal leersysteem, met pauzes waarin ze naar buiten kunnen. In toerbeurt wordt de opvang binnen ons team geregeld".

Pluim

Petri van den Beemd uit Sint Willebrord heeft drie schoolgaande dochters in het basisonderwijs. Alle drie genieten onderwijs op basisschool Heilinde. "Een dochter van zes, negen en elf, respectievelijk in de groepen twee, zes en zeven", geeft deze moeder aan. De eerste dag van het onderwijs op afstand bestempelt zij als hectisch. "Op dinsdag gingen ze alle drie gelijktijdig aan het werk. Dat bleek achteraf niet zo handig, ze hebben toch allemaal wat aandacht en begeleiding nodig, vooral in het begin. Na een evaluatie met het hele gezin hebben we afspraken gemaakt. Zo worden moeilijke opdrachten genoteerd, hebben we een weekplanning gemaakt en zijn we tot de conclusie gekomen dat een digitale pluim van de juf zeer bemoedigend werkt, ook voor de kleutertjes".

Parttime baan

Haar parttime baan heeft deze moeder naar het weekend verplaatst. Haar man werkt tijdens de weekdagen. "Zo hebben we de opvang goed geregeld". De meisjes laten weten de momentjes met hun leerkracht te missen en hopen op 6 april weer naar school te kunnen. Daar tegenover staat dat het uurtje later opstaan hun prima bevalt.

Compliment

De directrice wil tot slot nog graag haar bewondering uiten: "Een groot compliment aan alle kinderen, ouders en team, die in zo'n snel veranderend beleid allemaal hun beste beentje voorzetten".

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
FOTOSERIES