Foto:

Brabantse varkenshouders krijgen meer ruimte voor andere activiteiten

RUCPHEN - Voormalige Brabantse varkenshouders krijgen meer ruimte om andere activiteiten op hun bedrijf door te zetten. Dat komt doordat de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant is aangepast. 


Deze aanpassing zorgt voor een betere toepassing van de regels rond intern salderen met stikstofruimte en dit geeft ruimte aan nieuwe projecten of bedrijvigheid. Het besluit voor de aanpassing is door Gedeputeerde Staten genomen na overeenstemming met zowel andere provincies als de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Woningbouwprojecten

De aanpassing heeft effect in meerdere sectoren. “Nieuwe projecten stuitten in de beleidsregels op de bepaling dat intern salderen alleen kan als de bestaande bebouwing nog niet is gesloopt. Dit belemmert nieuwe ontwikkelingen op eenzelfde locatie. Een fictief voorbeeld: een situatie waarin een agrarisch bedrijf aan de rand van de bebouwde kom al gesloopt is en waar nieuwe woningen gepland zijn", aldus Ronnes, coördinerend portefeuillehouder Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. Dit onbedoelde effect wordt met de wijziging nu gerepareerd.

Varkenshouders
Met de aanpassing hebben voormalige varkenshouders de mogelijkheid om andere activiteiten op hun bedrijf wel door te zetten. Ze mogen daarbij maximaal vijftien procent gebruiken van de stikstofruimte van de vergunning voor het houden van varkens. Dit is te beschouwen als een vorm van intern salderen. Op deze manier houden de ondernemers die deelnemen aan de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij toch toekomstperspectief op dezelfde locatie.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief