Huurwoning in gemeente Rucphen? Straks voorrang bij sociale binding
De gemeente Rucphen telt nu zo’n 2.865 sociale huurwoningen. FOTO CORINE ROKS
De gemeente Rucphen telt nu zo’n 2.865 sociale huurwoningen. FOTO CORINE ROKS (Foto: Corine Roks)

Huurwoning in gemeente Rucphen? Straks voorrang bij sociale binding

RUCPHEN - De Gemeente Rucphen wil lokale inwoners helpen om in de eigen gemeente te kunnen (blijven) wonen. Daarom adviseert het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om een nieuwe huisvestingsverordening vast te stellen die het de gemeente mogelijk maakt om bij sociale huurwoningen voorrang te verlenen aan woningzoekenden met een maatschappelijke binding aan de eigen gemeente. Nu vindt toewijzing plaats op basis van inkomen en inschrijftijd. 


“Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de woonvisie Rucphen 2020-2024 vastgesteld” vertelt wethouder Martien de Bruijn (volkshuisvesting). “Uit deze visie blijkt dat een groot aantal van de sociale huurwoningen in onze gemeente toegekend wordt aan woningzoekenden van buiten de gemeente. Op dit moment vindt de toewijzing van sociale huurwoningen plaats op basis van inkomen en inschrijftijd; er wordt geen rekening gehouden met sociale binding. In vergelijking met gemeenten in de regio, hebben wij op dit moment voldoende goedkope huurwoningen. Dit heeft tot gevolg dat relatief veel woningzoekenden vanuit andere gemeenten zich in de gemeente Rucphen vestigen,”vervolgt hij. Hierdoor grijpen inwoners met maatschappelijke binding met de gemeente Rucphen wel eens mis bij de toewijzing, in tegenstelling tot woningzoekenden van buiten de gemeente.

Woningvoorraad

Op dit moment beschikt de gemeente Rucphen over zo’n 2.865 sociale huurwoningen. Dat is ongeveer 30% van de totale woningvoorraad. Voor dit moment is dat volgens de Gemeente Rucphen voldoende. De verwachting is dat er de komende jaren wel meer behoefte is aan sociale huurwoningen. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning geldt een inkomen tot € 39.055,00.

Toewijzingsregels

Op basis van de Huisvestingswet 2014 wil de Gemeente Rucphen nu toewijzingsregels opstellen om de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad te sturen op basis van binding. De huisvestingsverordening is van tijdelijke aard en biedt een overbruggingsperiode naar een groter aanbod sociale huurwoningen die aansluit op de stijgende vraag.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief