Bewoners van Kade in Rucphen vrezen voor wateroverlast
<p>De achtertuinen liggen een meter lager dan het maaiveld.&nbsp;</p>

De achtertuinen liggen een meter lager dan het maaiveld. 

(Foto: Johan Suijkerbuijk)

Bewoners van Kade in Rucphen vrezen voor wateroverlast

RUCPHEN - Bewoners van de Kade in Rucphen vrezen voor wateroverlast, nu hun achtertuinen - na voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het nieuwbouwproject Hofstede - bijna een meter lager liggen dan het maaiveld. De VVD-fractie trekt aan de bel bij het college en vraagt om uitleg.


“In augustus jongstleden is gestart met het bouwrijp maken van het plan Hofstede, fase 1. Verschillende bewoners van de Kade, die met hun achtertuinen grenzen aan dit plan, hebben contact gezocht met onze fractie,” schrijft VVD-raadslid Johan Suijkerbuijk in een brief aan burgemeester en wethouders. “Het maaiveld van plan Hofstede, dat direct grenst aan die achtertuinen, is zodanig opgekard met zwart zand dat hun achtertuinen nu bijna een meter lager liggen dan het maaiveld. De bewoners hebben de terechte vrees dat bij langdurige regenval hun tuinen onderlopen en/of anderszins wateroverlast gaan ondervinden.”

Volgens Suijkerbuijk hebben de bewoners deze angst diverse malen schriftelijk en in gesprekken met de Gemeente Rucphen, de planontwikkelaar en de aannemer getracht bespreekbaar te maken. “Tot op heden hebben de direct betrokkenen echter nog steeds geen duidelijkheid over welke oplossing geboden wordt om deze mogelijke wateroverlast veroorzaakt door het niveauverschil te voorkomen,” meldt hij. Daarnaast noemen de bewoners de tot nu toe met hen gevoerde communicatie over het onderwerp ondermaats. Wel hebben zij volgens Suijkerbuijk te kennen gegeven alsnog graag betrokken te willen worden bij de oriënterende gesprekken om dit probleem op te lossen.

Oplossing

In zijn brief vraagt Suijkerbuijk burgemeester en wethouders of zij ervan op de hoogte zijn dat er door het opkarren van het zand een groot niveauverschil is ontstaan tussen het plan Hofstede en de aangrenzende tuinen van de betrokken bewoners. Ook wil antwoord op de vraag wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat de huidige bewoners geen overlast hiervan zullen vinden. Hiernaast wil hij weten of het bij het college bekend is dat de communicatie over het bouwrijp maken van plan Hofstede met de bewoners ondermaats is. Tot slot vraagt hij burgemeester en wethouders of zij alsnog bereid om op een zo kort mogelijke termijn in gesprek te gaan met deze bewoners om zo te komen tot een voor alle partijen bevredigende oplossing.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief