<p>Samen aan de slag met de Nederlandse taal!</p>

Samen aan de slag met de Nederlandse taal!

(Foto: VluchtelingenWerk Nederland)

Nieuwkomers gaan sneller de taal leren in Rucphen: ‘Volwaardig meedoen in Nederland’

RUCPHEN - Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk, op een zo hoog mogelijk niveau, zelfstandig en onafhankelijk hun leven kunnen leiden. Nieuwkomers starten daarom vanaf volgend jaar eerder met taallessen, met als doel dat ze beter Nederlands gaan leren op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in de samenleving.


In 2022 worden gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. De gemeenten Etten Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert werken hierbij samen. Het Werkplein Hart van West-Brabant gaat namens de gemeenten inburgeraars begeleiden. 

De gemeenten willen ervoor zorgen dat mensen zoveel mogelijk kansen krijgen om mee te doen, in sociaal opzicht en op de arbeidsmarkt. Nieuwkomers gaan dan ook tegelijkertijd de taal leren, meedoen in de samenleving en een traject naar werk volgen. Een medewerker van het Werkplein maakt hiervoor samen met de nieuwkomer een persoonlijk plan. Als het nodig is, worden andere hulpverleners ingeschakeld. 

Financiële ondersteuning 

Het Werkplein gaat de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit de bijstandsuitkering betalen. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Tegelijkertijd ontvangen nieuwkomers een training in het vergroten van de financiële zelfredzaamheid, zodat zij na het eerste half jaar in staat zijn om zelfstandig hun geldzaken te regelen.

Zelfredzaamheid

Het nieuwe landelijke inburgeringsstelsel moet nieuwkomers beter helpen om de Nederlandse taal te leren en mee te doen in de Nederlandse samenleving. In de nieuwe aanpak gaan nieuwkomers hun taallessen veel sneller in de praktijk brengen tijdens (vrijwilligers)werk of een participatietraject. “Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen in Nederland, het liefst via betaald werk. Meedoen (via werk) is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering, (financiële) zelfstandigheid en zelfredzaamheid.”

Remko Vermunt
 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief