<p>&nbsp;V.l.n.r. Chris Snepvangers, Ivo Boluyt en wethouder Martien de Bruijn.</p>

 V.l.n.r. Chris Snepvangers, Ivo Boluyt en wethouder Martien de Bruijn.

(Foto: Corine Roks)

Buurtsportcoaches voor jong en oud in gemeente Rucphen

RUCPHEN - Met trots introduceert wethouder met portefeuille Sport, Martien de Bruijn, de twee buurtsportcoaches van de Gemeente Rucphen. Ivo Boluyt en Chris Snepvangers zullen zich de komende twee jaar inzetten om inwoners van de gemeente Rucphen meer te laten bewegen. Hun focus is gericht op jongeren en senioren. Ook mensen met een beperking en of chronische aandoening behoren tot hun doelgroep.


“Met de aanstelling van de sportbuurtcoaches zetten we ons sportakkoord kracht bij. We willen bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten en bewegen. Van jong tot oud,” benadrukt de wethouder. Buurtsportcoaches moeten de verbinding maken tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren in gemeenten, zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Hiervoor is vanuit het Rijk jaarlijks 58 miljoen euro beschikbaar. Wethouder Martien de Bruijn hierover: “De meeste gemeenten maken al gebruik van buurtsportcoaches. Door corona heeft het bij ons wat langer geduurd, vanaf augustus zijn onze buurtsportcoaches actief.” 

Verbinding

Ivo Boluyt vult het verhaal van de wethouder aan. “Mijn taakgebied richt zich op jongeren van 0 tot en met 24 jaar. Voorheen was ik in deze functie werkzaam voor de Gemeente Steenbergen, nu is mijn werkgebied verlegd naar Rucphen en Etten-Leur. Ik mijn functie zoek ik de verbinding met scholen, zowel het basisonderwijs als middelbaar, sportverenigingen en commerciële aanbieders van sport. Samen met deze partijen gaan we kijken hoe dat we jongeren meer kunnen laten bewegen. Bewegen draagt niet alleen bij aan een beter gestel, ook fysiek doet het wonderen. Daarbij heeft sport een sociale functie.” Boluyt geeft een concreet voorbeeld om jongeren meer te laten sporten: “De naschoolse opvang waarbij verschillende takken van sport worden aangeboden. Ook het aanbod van Sjors Sportief waarmee de Gemeente Rucphen al samenwerkt, willen we vergroten. De verenigingen en sportaanbieders moeten meer bekendheid krijgen.”

Aangepaste sporten

Chris Snepvangers over haar doelgroep: “Meer senioren laten bewegen en de sporten laagdrempelig houden. Zo kunnen gezellig kletsen en actief bezig zijn prima worden gecombineerd. Mijn taakveld is ook gericht op bemiddeling bij aangepaste sporten, zowel richting sporters als aanbieders.” Snepvangers werkt eveneens voor de Gemeente Steenbergen als buurtsportcoach. Via Stichting Sportservice Noord- Brabant (SSNB) werd zij in contact gebracht met de Gemeente Rucphen. “Via ouderenorganisaties, buurthuizen en verzorginstellingen brengen we vraag en aanbod in kaart. Zoals de vraag naar sporten waarbij bijvoorbeeld oog-handcoördinatie voorop staat. Niet te intensief en laagdrempelig. We bieden hulp met het opzetten van een sport of activiteit met als doel dat de organisaties het op den duur zelf kunnen overnemen.” Voor een looptijd van twee jaar zijn de twee buurtsportcoaches aangesteld. “Daarna volgt een evaluatie, maar het is de bedoeling dat de buurtsportcoaches structureel worden ingezet,” aldus wethouder Matien de Bruijn. “We zijn nog zoekende naar een derde coach waar we vanuit ons inwonersaantal recht op hebben.” 

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief