Foto: Addo Sprangers

Gemeente Rucphen houdt burgerpeiling

RUCPHEN - De Gemeente Rucphen gaat de klanttevredenheid van haar inwoners meten via het onderzoek Waar staat je gemeente.nl. Dit onderzoek vraagt de mening van inwoners over de verleende dienstverlening. Ook worden vragen gesteld over de leefomgeving en maatschappelijke thema’s.


In het onderzoek worden inwoners verzocht om vragen te beantwoorden over diverse maatschappelijke thema’s. Deze thema’s zijn woon- en leefklimaat, relatie tussen inwoners en bestuur, directe dienstverlening en gezondheid, welzijn en zorg. Op deze manier wil de Gemeente Rucphen te weten komen hoe inwoners over haar denken. En hoe de Gemeente Rucphen zaken eventueel anders zou kunnen aanpakken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Het PON & Telos. In totaal 2.000 inwoners hebben onlangs een brief ontvangen met het verzoek de vragenlijst schriftelijk of online in te vullen. Invullen van de vragenlijst kan tot en met 10 december 2021. Om een goed inzicht te krijgen in de mening van inwoners, is het belangrijk dat zoveel mogelijk respondenten de enquête invullen. De Gemeente Rucphen stelt het daarom zeer op prijs als inwoners - die uitgenodigd worden de vragenlijst in te vullen - dit doen. 

Mening peilen

De Gemeente Rucphen meldt continue aan een betere dienstverlening voor haar inwoners en klanten te werken. De resultaten van het onderzoek wil zij gebruiken om de dienstverlening en haar plannen nog meer af te stemmen op de wensen van de inwoners van de gemeente Rucphen. Waarstaatjegemeente.nl is een instrument dat kan worden ingezet om de prestaties van gemeenten, zoals deze door burgers worden ervaren, in kaart te brengen. Benchmark met andere gemeenten die deel hebben genomen, is mogelijk. De burgerpeiling heeft als doel de mening van inwoners te peilen op vier maatschappelijke thema’s. Gemeente Rucphen doet eens per vier jaar mee aan het burgertevredenheidsonderzoek. De resultaten worden in maart 2022 bekendgemaakt. 

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief