Foto: Pixabay

Rucphense begroting 2019 volgens Provincie niet in evenwicht

  Algemeen,Nieuws

RUCPHEN - De Provincie Noord-Brabant heeft de Gemeente Rucphen laten weten dat zij de Rucphense begroting 2019, inclusief de eerste begrotingswijziging, niet structureel en reëel in evenwicht vindt. Dit leidt voor de Gemeente Rucphen echter niet tot een ander dan, normaal geldend, repressief toezicht.


De Provincie Noord Brabant ziet toe op de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 van de Brabantse gemeenten. Dat zij de begroting 2019 van de Gemeente Rucphen niet als evenwichtig beschouwt, komt doordat dat een deel van de uitgaven binnen het sociaal domein worden gedekt door middelen uit de risicoreserve Sociaal Domein. De Provincie Noord-Brabant is van oordeel dat uitgaven met een structureel karakter niet mogen worden gedekt door een reserve omdat dat incidentele middelen betreffen. Het is voor de Provincie Noord-Brabant echter voldoende dat de begroting, door het nemen van een aanvullend raadsbesluit, in het laatste jaar van de meerjarenraming in evenwicht wordt gebracht. Hierdoor geldt voor 2019 het normale repressieve toezicht.

Sociaal domein

Volgens de Gemeente Rucphen bleken de kosten voor het sociaal domein medio 2018, bij het opstellen van de ramingen, hoger dan het geraamde rijksbudget. Voor dit tekort is de risicoreserve aangewend. De Gemeente Rucphen ziet dit niet als incidentele baten omdat zij ervan uitgaat dat de uitgaven, op termijn, binnen de budgetten blijven. "Dit doen we door het nemen van maatregelen waardoor we goede kwaliteit op gebied van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet blijven bieden tegen lagere kosten", zo meldt de Gemeente Rucphen in een persverklaring. "In de ogen van de provincie is dit niet correct omdat kosten veroorzaakt door structureel beleid niet mogen worden gezien als incidentele uitgaven."

Voorstel

Voor behandeling in de raadsvergadering van 20 maart 2019 wordt een voorstel met maatregelen met betrekking tot het sociaal domein gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat de begroting voor het jaar 2022 structureel en reëel sluitend is.



 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715202409&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/rucphen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIES



DIGITALE KRANT





NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief