Foto: Corine Roks

Wethouder Martien de Bruijn: 'Nieuwe onderdelen portefeuille zijn zeker een uitdaging'

  Algemeen,Nieuws

Gepokt en gemazeld in de Rucphense politiek. Zo mag de 37-jarige Martien de Bruijn met een gerust hart worden omschreven. Voor de derde coalitieperiode op rij maakt hij als wethouder deel uit van het college van de Gemeente Rucphen. "Het locoburgemeesterschap is een leuk extraatje", vindt hij.


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar kwam 'zijn' Rucphense Volkspartij (RVP) als grootste uit de bus. Lijsttrekker Martien de Bruijn mocht dus opnieuw het wethouderschap gaan bekleden. Met één belangrijk verschil. "Deze keer heb ik toch een heel andere portefeuille", weet hij. "Ik ben vrij vroeg begonnen in de politiek. Dat maakt dat ik als wethouder tijdens de voorgaande coalitieperioden praktisch alle onderdelen al in mijn portefeuilles heb gehad. Voor deze periode is het voor mij zeker een uitdaging dat ik als portefeuillehouder met onderdelen te maken krijg die in die zin nog nieuw voor mij zijn."

Extra cachet

Nu de RVP als de grootste partij in het Rucphense politieke landschap geldt, is er voor Martien de Bruijn nog een functie bij gekomen. "Het betekent dat ik ook locoburgemeester ben. Ik vind het leuk dat dit deze periode voorbijkomt. Het geeft extra cachet aan de ervaring die ik heb opgebouwd. Het is een leuk extraatje."

Meedoen

Vanuit zijn vorige portefeuille nam Martien de Bruijn onder andere het onderdeel Participatiewet mee. "Vanuit het sociaal domein proberen we iedereen mee te laten doen in de samenleving", vertelt hij. "Het liefst vanuit betaald werk. En anders vanuit vrijwilligerswerk of werkervaringsplekken. Het is een soort 'tegenprestatiegedachte' die we niet zo benoemen en hard wegzetten, maar het is wél wat we als Gemeente Rucphen steeds meer van mensen gaan vragen. We willen dat iedereen een steentje bijdraagt. Dat is een belangrijke doelstelling. Hier hoort ook armoedebestrijding bij. Iedereen moet voor zichzelf zorgen, maar zo nodig geven we wel extra steun. Zeker als het om kinderen gaat. Zo wordt er steeds meer gebruik gemaakt van onze Kindpakketten."

Netwerk

Economische Zaken is een ander belangrijk onderdeel van de portefeuille van wethouder Martien de Bruijn. Een leuk onderdeel, vindt hij zelf. "We hebben hier in de gemeente Rucphen een actieve club van ondernemers. Op het bedrijventerrein, maar ook in toenemende mate vanuit de dorpen. Die ondernemers verenigen zich steeds meer in de Industriële Kring Rucphen (IKR). Er is grote interesse in wat ondernemers onder elkaar doen. Via dat netwerk hebben de ondernemers bovendien gemakkelijk toegang tot de Gemeente Rucphen en omgekeerd."

Arbeidsmarkt

"Een deel van de aansluiting op de arbeidsmarkt is ons bedrijfsleven", vervolgt Martien de Bruijn."De arbeidsmarkt is flink in beweging. De arbeidskrapte slaat om zich heen. Ondernemers vragen daarnaast om gekwalificeerd personeel voor de toekomst. Het vraagt om samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de Gemeente Rucphen om die slag te maken. De Gemeente Rucphen heeft daarbij de rol van intermediair. Om de economie te kunnen blijven laten draaien is het bovendien belangrijk dat, gelet op de huidige mobiliteitsvraagstukken, mensen dichtbij huis kunnen werken."

Toekomstvisie

Het zijn zaken die ook aan bod komen in de in 2015 door de Gemeente Rucphen gepresenteerde toekomstvisie Puur Rucphen 2030, met speerpunten als de realisatie van een aantrekkelijk woonklimaat, bevordering van de vrijetijdseconomie, zorgzame en zelfredzame gemeenschappen, een zich terugtrekkende overheid en regionale samenwerking. Martien de Bruijn: "De vrijetijdseconomie verschaft behoorlijk wat inwoners van de gemeente Rucphen werk. Ik wil dan ook zo veel mogelijk aansluiting bij het bedrijfsleven realiseren. Als Gemeente Rucphen is het dan belangrijk om zaken te faciliteren, zodat het economisch potentieel kan worden benut."

Toewijzingsbeleid

Ook het onderdeel Volkshuisvesting ligt op het bordje van wethouder Martien de Bruijn. "Wonen is een belangrijk punt", vindt hij. "Er moeten bijvoorbeeld voldoende bouwinitiatieven komen. Zéker in kleine kernen als Zegge en Schijf, want anders komt de leefbaarheid onder druk te staan. Zo moeten er inbreidingslocaties van de grond komen. Het is de bedoeling dat we voor alle woonbehoeften zoveel mogelijk gaan bijbouwen. We willen de landelijke doelstelling voor wat betreft woningbouw in Rucphen zeker waarmaken. Daarnaast willen we met woningcorporatie Thuisvester afspraken over het toewijzingsbeleid van huurwoningen. Nu is voor de toewijzing van een woning vaak nog de inschrijving via Klik voor Wonen bepalend. Ik ben van mening dat de lokale bevolking een soort van voorrang moet krijgen. Dat is een belangrijk speerpunt van de Rucphense politiek en zeker ook van het huidige college."

Woonvisie

De nieuwe Woonvisie, welke naar verwachting in de eerste helft van 2019 wordt gepresenteerd, moet duidelijk maken wat voor soort woningen er straks precies gebouwd gaan worden. Martien de Bruijn: "Om de vier jaar wordt een nieuwe Woonvisie opgesteld. Om in kaart te brengen aan welk type woningen behoefte is, raadplegen we de bevolking. Zo is momenteel de KBO Kring Rucphen bezig met een behoeftepeiling. Is er behoefte aan patiowoningen? Grondgebonden woningen? Noem maar op. Uiteindelijk hopen we alle doelgroepen te kunnen bedienen."

Faciliteren

De portefeuille van Martien de Bruijn kent deze coalitieperiode ook het onderdeel Sport. "Een van oudsher heel belangrijk thema", stelt hij. "En dan gaat het niet alleen om wielrennen. Als Gemeente Rucphen proberen we alle sporten die in verenigingsverband worden beoefend te faciliteren. Aan de Nota Buitensport zijn bijvoorbeeld tennis en wielrennen toegevoegd, zodat de clubs die deze sporten aanbieden gebruik kunnen maken van faciliteiten vanuit de Gemeente Rucphen. Vervanging van sportveldverlichting? De Gemeente Rucphen betaalt de helft mee. Op die manier zorgt de Gemeente Rucphen ervoor dat er faciliteiten zijn op bijvoorbeeld sportpark, atletiekbaan en wielerbaan, zodat er kan worden gesport."

Binnentuin

En daarbij gaat de Gemeente Rucphen doortastend te werk, zo maakt wethouder Martien de Bruijn duidelijk. Hij verwijst naar de in het plan Binnentuin in Rucphen gelegen atletiekbaan en wielerbaan. "De atletiekbaan van 300 meter lang wordt 400 meter lang. Er zit een flinke investering in vanuit de Gemeente Rucphen, maar een dergelijke baan biedt echte wedstrijdmogelijkheden. Met de aanleg van een wielerbaan bij Willebrord Wil Vooruit faciliteren we lokale wielerclubs. Veel van deze clubs trainen nu nog op de weg en dat zorgt soms voor onveilige situaties. Clubs hebben op deze manier een eigen trainings- en wedstrijdfaciliteit. Voor tennisvereniging RICO, die vanwege de omleiding Rucphen-Sprundel-St.Willebrord heeft moeten verhuizen, wordt een nieuw tennispark met vier banen aangelegd, eveneens in de Binnentuin. Daarnaast zijn we bezig met een nieuwe wedstrijdbaan voor handbalvereniging Orion."

Positief

"Alles bij elkaar een investering van miljoenen", vervolgt hij. "We zijn nu bezig met de aanbestedingen. Aannemers kunnen zich inschrijven. In februari willen we starten met de uitvoering. Vóór de zomervakantie nog zouden dan de faciliteiten voor atletiek, handbal en wielrennen moeten worden opgeleverd." Wethouder Martien de Bruijn ziet de ontwikkelingen met een positief gevoel tegemoet. "Rond dit dossier is de voorbije periode best veel reuring geweest. Ik heb daarom veel geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat een en ander nog in het eerste jaar van de huidige coalitieperiode wordt gerealiseerd. Het ziet er naar uit dat dit nu ook gaat gebeuren."

Zwembad

De Binnentuin kent naast de geschetste ontwikkelingen echter nog een component: het zwembad. Een politiek gezien heel zwaar onderwerp, weet Martien de Bruijn. "De politiek heeft zich uitgesproken voor zowel de bouw van een binnenbad als het behoud van het buitenbad voor de gemeente Rucphen. Nader onderzoek heeft geresulteerd in drie opties. Als eerste een overdekt zwembad naar voorbeeld van zwembad De Warande in Oosterhout. Tweede variant is een nieuw binnenzwembad van 25x12,5 meter, vergelijkbaar met het recentelijk gebouwde zwembad De Banakker in Etten-Leur. Daarnaast is er nog de 'renovatievariant', welke neerkomt op renovatie van het bestaande zwembad De Vijfsprong. We zijn nu bezig met het uitwerken van de drie varianten in investeringskosten en exploitatielasten. Als het plaatje compleet is, ligt de keuze vervolgens bij de gemeenteraad. Het onderwerp leeft de voorbije jaren ook heel erg bij de inwoners. We willen er echt mee aan de slag. Wat mij betreft moet het aan het einde van de huidige coalitieperiode wel klaar zijn."

Zuidelijke tak

En dan is er ook nog werk aan de winkel voor wat betreft de omleiding Rucphen-Sprundel-St.Willebrord, het project waarmee wethouder Martien de Bruijn zich ook al tijdens de vorige coalitieperiode bezighield. "We willen deze periode in de eerste plaats de zuidelijke tak van de omleiding aanleggen, welke loopt van de Industriestraat in Rucphen naar de Vorenseindseweg in Sprundel. Dit moet in 2020 gestalte krijgen. Daarnaast willen we de aansluiting op De Leijkens realiseren, tussen de wijk Kerkakkers in Rucphen en de Rucphenseweg."

Aantrekkingskracht

'Last but not least' valt ook het thema Onderwijshuisvesting onder de verantwoordelijkheid van Martien de Bruijn. "Een basisschool is een belangrijke voorziening in een dorp. Zeker met het oog op de leefbaarheid. In bijvoorbeeld Schijf echter zie je het aantal leerlingen afnemen, al komt dit voor een deel omdat er in Schijf nog weinig nieuwbouw plaatsvindt. De aanwezigheid van een school is echter belangrijk voor de aantrekkingskracht van een dorp en de keuze van een jong gezin om zich ergens te vestigen. Het is dus van belang dat basisscholen goed op orde zijn qua huisvesting. We zijn als Gemeente Rucphen dan ook in overleg met de Borgesiusstichting en Het Palet."

Onder één dak

"De Gemeente Rucphen heeft zowel bij het onderhoud van onderwijshuisvesting als bij nieuwbouw een belangrijke rol", vervolgt hij. "Zo willen we basisschool Heilinde in St. Willebrord faciliteren nu er - na de fusie tussen de twee naast elkaar gelegen scholen St. Willibrordus en Maria Goretti - sprake is van één school met drie gebouwen. Als college hebben we een plan om alles onder één dak te krijgen. De raad krijgt daar in het voorjaar een voorstel voor." 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715202409&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/rucphen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief