Foto: Addo Sprangers

Woonwagenlocatie Helakkerstraat blijft bestaan

  Algemeen,Nieuws

RUCPHEN - Het college van burgemeester en wethouders van Rucphen heeft de intentie om de woonwagenlocatie aan de Helakkerstraat in Rucphen te laten voortbestaan. Hiermee komt het college ook tegemoet aan de wensen van bewoners.                                            


De gemeenteraad heeft  in november 2017 het college gevraagd om een voorstel te doen over de toekomst van de woonwagenlocatie aan de Helakkerstraat. Het college heeft daarop onderzoek laten doen. Ook is diverse malen gesproken met de bewoners van de woonwagenlocatie. De meeste bewoners hebben aangegeven op de desbetreffende locatie te willen blijven wonen.

Woonwagenwet

Tot 1 maart 1999 was de Woonwagenwet van kracht. Via deze wet wilde de overheid  concentratie van woonwagencentra tegengaan. Het streven daarbij was dat gemeenten en woningcorporaties woonwagenbewoners zouden huisvesten in reguliere woningen. Zo wilde men komen tot een afbouw van standplaatsen op de woonwagenlocaties. 

Nieuw beleidskader

Inmiddels is dit streven achterhaald. Het Ministerie van BZK heeft een nieuw beleidskader opgesteld. In dit beleidskader is onder meer opgenomen dat het beleid voor woonwagens en standplaatsen een vast onderdeel is van het volkshuisvestingsbeleid en dat er  voldoende ruimte gegeven moet worden aan de het woonwagenleven van woonwagenbewoners. Ook is afbouw van standplaatsen niet toegestaan zolang er behoefte is aan standplaatsen. Het nieuwe beleid voor woonwagens en standplaatsen zal de gemeente ook opnemen in de nieuw op te stellen Woonvisie.

Modernisering voorzieningen

Mede op basis van het nieuwe beleid en de duidelijke wens van de meeste bewoners om aan de Helakkerstraat te blijven wonen, wil het college  van burgemeester en wethouders de mogelijkheid onderzoeken om de woonwagenlocatie te laten voortbestaan. Wel is dan modernisering van een aantal voorzieningen nodig.  
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715202409&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/rucphen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief