Foto: Corine Roks

Gemeentesecretaris Fred Verheijen neemt afscheid van 'zijn' Rucphen

  Algemeen,Nieuws

RUCPHEN - "Ik ben gaan houden van Rucphen. Mooie gemeente, mooie dorpen en mooie mensen. Maar dat vind ik óók van Zundert. Daarom kan ik er prima gedijen." Aan het woord is Fred Verheijen. Zundertenaar in hart en nieren, maar ook een boegbeeld van de Gemeente Rucphen. Komende donderdag neemt hij officieel afscheid als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.


Hij heeft dan, in verschillende functies, zo'n 37 jaar bij de Gemeente Rucphen gewerkt. Met eveneens dienstverbanden bij de Gemeente Etten-Leur en de Gemeente Zundert op zijn curriculum vitae mag dan ook gerust worden gesproken van een persoon die zijn weg in de bestuurlijke wereld meer dan heeft weten te vinden.

Accordeon

Fred Verheijen kiest er in een vroegtijdig stadium bewust voor, al is er aanvankelijk twijfel. "Ik zat in de muziek en was vrij ver gevorderd met het spelen op de accordeon. Ik twijfelde. Zou ik naar het conservatorium gaan of toch kiezen voor een bestuurlijke richting? Naast de muziek had ik in het voetballen ook een andere passie. Ik heb er goed over nagedacht: wil ik echt heel mijn leven muziek maken? Ik kon me niet voorstellen steeds weer les te geven aan mensen die hun eerste stappen in de muziek maken. Waarschijnlijk was ik als musicus ook wel in de muziekwereld aan de slag gegaan. Ik voelde echter dat de gemeentelijke politiek en de gemeentelijke organisatie mij bijzonder boeiden. Daarom ben ik ambtenaar geworden."

Bestuursacademie

Al op de MEAO kiest hij voor de bestuurlijke richting en in 1976 krijgt hij bij de Gemeente Etten-Leur een aanstelling als leerling-ambtenaar. "Dat kon toen nog", vertelt Fred Verheijen. "Nu komen nieuwe mensen met een hbo-opleiding binnen. Ik moest nog acht jaar lang een studie bij de Bestuursacademie Tilburg volgen om respectievelijk bestuursambtenaar en hoger bestuursambtenaar te kunnen worden. Dat deed ik graag. Het juridische, de politicologie, de bestuurskunde, het ging me steeds meer boeien. Ik heb vijf jaar bij de Gemeente Etten-Leur gewerkt, waarna ik beleidsmedewerker welzijn bij de Gemeente Rucphen werd."

Herstructurering

"Mijn eerste job hier was de herstructurering van het welzijnswerk. Dankzij royale rijkssubsidies beschikte de Gemeente Rucphen relatief veel professionele welzijnswerkers. Toen de Gemeente Rucphen ze op zeker moment bijna volledig moest gaan bekostigen, moest een en ander worden afgebouwd tot wat we nu nog hebben: drie sociaal-cultureel werkers, in totaal 2,5 fte. Die operatie is te vergelijken met de hedendaagse transitie van het sociaal domein. Een gigantische klus, maar als beleidsambtenaar was het mooi om daarbij het politieke spel te mogen proeven en ondervinden."

Politieke aspiraties

In 1986 wordt Fred Verheijen aangesteld als hoofd van de sector Welzijn. In dezelfde periode begint hij in Zundert ook vorm te geven aan zijn politieke aspiraties. In eerste instantie als respectievelijk commissie- en raadslid voor de Democratische Partij Zundert (DPZ), later als wethouder en fractievoorzitter van de mede door hem opgerichte VVD Zundert. "In de periode van 1994 tot 1996, vóór de gemeentelijke herindeling, vervulde ik de functie van wethouder bij de Gemeente Zundert parttime. Daarnaast was ik parttime sectorhoofd Welzijn bij de Gemeente Rucphen. In de tussentijd was ik ook nog voorzitter van VV Zundert geworden, als opvolger van Jan Pellis. Toen ik wethouder werd en sportzaken in mijn portefeuille kreeg, moest ik na acht jaar als clubvoorzitter afscheid nemen. Het zou niet integer zijn geweest als ik was blijven zitten." Na een parttime wethouderschap van een kleine drie jaar neemt hij in 1997 als fractievoorzitter van VVD Zundert plaats in de Zundertse gemeenteraad, om na de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 opnieuw als wethouder van de Gemeente Zundert aan de slag te gaan. Fulltime deze keer.

Geweldig alternatief

"Mijn job in Rucphen moest ik toen laten schieten", vertelt Fred Verheijen. "In 2001 echter kreeg ik van de Gemeente Rucphen het verzoek om gemeentesecretaris te worden. Voor mij volgde toen de afweging van het wel of niet doorzetten van mijn politieke carrière. Als wethouder, of misschien ook als burgemeester of Tweede Kamerlid, noem maar op. Aan de andere kant lag er met de functie van gemeentesecretaris een geweldig alternatief. Ik zou eerste adviseur van het college worden. Bovendien werd ik, ook heel speciaal, benoemd door de gemeenteraad. Dat was net voor de invoering van het dualisme. Zeker zo belangrijk echter was dat mijn vrouw en kinderen in Zundert wilden blijven wonen. Ik heb toen voor de baan als gemeentesecretaris bij de Gemeente Rucphen gekozen."

Mooie schaal

Het is een rol die hem vanaf het eerste moment is bevallen, zo maakt hij duidelijk. "Het college doet voorstellen aan de raad. Je zit dus aan de voorkant van het proces, aan de strategische kant van de voorstellen. Het is mooi om daarover te kunnen meedenken." Fred Verheijen noemt de in september 2015 door de de Rucphense gemeenteraad unaniem vastgestelde Toekomstvisie Rucphen 2030 een van de meest memorabele wapenfeiten. "Daar hebben we tot 2030 veel profijt van. Het betekent dat je je maatschappelijke opgaven kunt 'handelen' én wil oppakken. Met een schaal van zo'n 22.500 inwoners beschikt de Gemeente Rucphen over een hartstikke mooie schaal. Je kunt daarmee ook gaan voor versterking van de eigen identiteit van de verschillende dorpen. Dat kan echt alleen maar als je dicht bij de burger staat en samen wil optrekken."

Samenwerking

Dezelfde schaal maakt anderzijds dat samenwerking met andere gemeenten eenvoudigweg nodig is, weet Fred Verheijen. "In het samenwerkingsverband met de D6-gemeenten (Etten Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) hebben we met elkaar mooi de transitie van het sociaal domein opgepakt, puur op basis van solidariteit. Dat maakt je ook sterk in de richting van de Provincie Noord-Brabant. Waar je kwetsbaar bent, moet je samenwerken. Het is een goed voorbeeld van hoe je visie wil vormen en beleid wil uitvoeren. Je hoeft daartoe als gemeente echt niet per se groter te worden."

Stabiel

Eigenlijk is hij heel trots op Rucphen. "Zo zijn we politiek-bestuurlijk heel stabiel", aldus Fred Verheijen. "Er is hier nog geen college gevallen of sprake van een bestuurscrisis. Ook de gemeentelijke organisatie is stabiel. We denken goed na over hoe je de organisatie in beweging moet houden. Daarnaast is de Gemeente Rucphen financieel stabiel. Onze financiële positie is gewoon goed. Alles bij elkaar opgeteld kun je de bewoners van de gemeente Rucphen het beste bieden."

Waardevol

Het Rucphense gemeentehuis valt daar volgens Fred Verheijen ook onder. "Bij de totstandkoming van het gemeentehuis hebben we niet eerst gesproken over hoe het gebouw eruit moest komen te zien, maar over hoe de dienstverlening eruit moest zien. Op basis daarvan zijn we de organisatie opnieuw gaan inrichten. Het huisvestings- en kantoorconcept is daar een gevolg van. Over alles is goed nagedacht en we zijn daarbij nog ruim binnen het budget gebleven ook. Dat we het gemeentehuis met andere partijen als bibliotheek, wijkagenten, Vluchtelingenwerk en woningcorporatie Thuisvester delen, biedt vooral voordelen. Met de bieb kunnen ambtenaren sparren over educatie, er is een goede samenwerking tussen wijkagenten en boa's, en bij huisvestingsproblemen is Thuisvester de aangewezen partner om mee in gesprek te gaan. De lijntjes zijn extreem kort. Het is heel waardevol om al die partijen hier in huis te hebben. Voor andere gemeenten gelden we als een voorbeeld van hoe het anders kan."

Gemeenschapszin

"Ik kan er uren over blijven doorgaan", vervolgt hij. "Zó bevlogen ben ik met de lokale overheid. Weet je, je gaat gewoon van Rucphen houden. Alleen al de gemeenschapszin hier in de dorpen is iets om trots op te zijn. Ze hebben hier echt hart voor de zaak. Ik woon nog steeds in Zundert, maar ik zou hier ook zó kunnen wonen." Al gaat dat laatste naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) gebeuren. Daarvoor zijn Fred Verheijen en zijn gezin eenvoudigweg té gehecht aan het Zundertse. Het zal vooral ook Zundert zijn waar hij zijn vrije tijd straks gaat besteden. Zo vervult Fred Verheijen weer de rol van voorzitter bij VV Zundert. "Ik wilde het voor een jaar doen, maar zit inmiddels weer in mijn derde jaar. Ik heb nu eenmaal een roodzwart hart, voor deze club blijf ik me inzetten."

Racefiets

Hoe hij verder zijn vrije tijd gaat benutten? "Ik ga in ieder geval veel tijd besteden aan mijn vrouw Nelly, mijn kinderen Bas en Ruud, en mijn kleinkinderen Jules (10), Sarah (8) en Youp (3). Jules gaat in Breda bij NAC voetballen, dus het wegbrengen en ophalen zal straks ook de nodige tijd kosten. Ik ben vroeger 's avonds vaak weg geweest, ook voor vrijwilligerswerk. Zo ben ik in de opbouwfase vijf jaar lang voorzitter geweest van het cultureel centrum Van Gogh. Mijn moeder zie ik één keer per week, op een vast moment op zaterdag. Ik hoop nog meer voor haar te kunnen betekenen. En verder? Naar de wedstrijden van VV Zundert of een keer op pad met de racefiets. Of wandelen met Nelly, dat doet ze graag. Ik kom straks tijd tekort, maar daar zie ik eerlijk gezegd naar uit."

Vertrouwen

"Ik heb nog even getwijfeld: blijf ik nog een jaar langer of niet? In maart van dit jaar ben ik 65 jaar oud geworden. Ik heb lang gewerkt, vanuit militaire dienst. In het begin was ik ook nog vaak met de band op pad. Ik kijk met plezier terug op deze werkgever. De Gemeente Rucphen heeft mij vertrouwen geschonken en ik heb kunnen groeien in mijn functies. Al met al heb ik hier 37 jaar gewerkt. Ik heb nooit ergens anders gesolliciteerd en het altijd naar mijn zin gehad. Ik ben gaan houden van Rucphen. Mooie gemeente, mooie dorpen en mooie mensen. Maar dat vind ik óók van Zundert. Daarom kan ik er prima gedijen."

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715202409&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/rucphen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief