De Sint Janstraat in Sprundel gaat de komende maanden weer flink op de schop. Naar verwachting is de klus vóór december geklaard.
De Sint Janstraat in Sprundel gaat de komende maanden weer flink op de schop. Naar verwachting is de klus vóór december geklaard. (Foto: Addo Sprangers)

Herstel deel Sint Janstraat na bouwvakvakantie van start

  Algemeen,Nieuws

SPRUNDEL - Een deel van de rijbaan en fietsstroken in de Sint Janstraat in Sprundel moet opnieuw worden opgebouwd. De bestrating die tijdens de grote reconstructie in 2017 en 2018 is gelegd, is niet goed aangebracht. De werkzaamheden hiervoor starten na de bouwvak, vanaf 12 augustus. Vóór 1 december is de rijbaan in het oostelijk deel van de Sint Janstraat helemaal hersteld, zo belooft de Gemeente Rucphen.


In 2017, met een uitloop in 2018, is de Sint Janstraat in Sprundel grondig aangepakt. Het westelijk deel (tussen Schuurkerkstraat en de Noorderstraat) is ingericht als 30 km/u zone en het oostelijk deel (van de Schuurkerkstraat tot de Ettenseweg) is voorzien van geluidsreducerende stenen. Dat laatste is volgens de Gemeente Rucphen niet naar behoren gebeurd. Daarom gaat zij de rijbaan en de fietsstroken in dit deel opnieuw opbouwen en bestraten.

Innovatief wegdek

Voor het wegdek zijn speciale stenen gebruikt. De banden van de auto's die er overheen rijden produceren zo minder geluid, hetgeen moet zorgen voor een stillere en fijnere woonomgeving. Bijkomend voordeel is dat hiervoor minder woningen hoeven te worden geïsoleerd. De Gemeente Rucphen en de aannemer hadden nog geen ervaring met dit nieuwe product. Na onderzoek is gebleken dat de stenen en de onderlaag anders aangebracht hadden moeten worden. Hiertoe vinden straks herstelwerkzaamheden plaats. Allereerst wordt de onderlaag gedeeltelijk losgemaakt en opnieuw opgebouwd, waarna de weg wederom wordt bestraat. De weg komt hierbij iets lager te liggen. Volgens de Gemeente Rucphen wordt het hoogteverschil met de goot hierdoor verwaarloosbaar.

Wegversmallingen

Wel wordt de wegversmalling ter hoogte van Sint Janstraat 100 vervangen door uitneembare elementen. Dit is handig bij onder andere wielerevenementen. De overige twee wegversmallingen, ter hoogte van Sint Janstraat 141 en 163, komen te vervallen. "De praktijk leerde dat het uitzicht op het tegemoetkomende verkeer bij de wegversmalling bij nummer 141 beperkt is door de ligging in de bocht", verklaart de Gemeente Rucphen. "Dit leidt tot verkeersonveilige situaties". De wegversmalling bij nummer 163 ligt volgens de Gemeente Rucphen te dicht bij de rotonde, waardoor deze niet het gewenste effect heeft. Om te zien wat het effect is van deze aanpassing, gaat de Gemeente Rucphen na afronding van de herstelwerkzaamheden het verkeer monitoren.

Bomen en planten

Het blijft overigens niet bij de aanpak van de rijbaan en de fietsstroken alleen. Niet alle bomen en planten hebben namelijk de droogte van vorige zomer en stormen van de voorbije maanden overleefd. Het resultaat is een wat kale aanblik. Ook hiermee gaat de Gemeente Rucphen aan de slag, hierbij wel rekening houdend met het juiste seizoen. De Gemeente Rucphen heeft al aangekondigd de bewoners te gaan betrekken bij de keuze van de beplanting. Aan het einde van de zomer volgt daarover meer informatie.

Communicatie

Volgens de Gemeente Rucphen heeft overleg plaatsgevonden met de ondernemers die aan het nieuw te bestraten wegdeel zitten. Zij worden op de hoogte gehouden van de (fasering van de) werkzaamheden. Ook plaatst de gemeente verwijsborden naar de ondernemers bij de omleiding. Alle aanwonenden van het nieuw te bestraten deel hebben inmiddels een brief met uitgebreide uitleg ontvangen. Daarnaast zijn de werkzaamheden via borden ook ter plaatse reeds aangekondigd.

Bereikbaarheid

De herstelwerkzaamheden aan de rijbaan vinden voornamelijk in het oostelijk deel (tussen de Schuurkerkstraat en de Ettenseweg) van de Sint Janstraat plaats. Met de aangrenzende bedrijven zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Ook de woningen blijven straks via het trottoir, te voet, bereikbaar. In het westelijk deel van de Sint Janstraat (tussen de Noorderstraat en de Schuurkerkstraat) worden meteen ook enkele kleine verzakkingen gecorrigeerd. De woningen, winkels en bedrijven in dit deel van de Sint Janstraat blijven bereikbaar.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief