Foto: Petra Bork - Pixelio

Gemeente Rucphen wil aan de slag met realisatie van 500 nieuwe woningen

  Algemeen,Nieuws

RUCPHEN - Een passend en betaalbaar woningaanbod voor in het bijzonder starters en senioren. Om hieraan te voldoen zullen er straks in de gemeente Rucphen verdeeld over de vijf kernen 500 woningen gebouwd worden. Deze ambitie staat centraal in de Woonvisie 2020-2024.


Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept van de Woonvisie vastgesteld. In haar vergadering van 11 december neemt de gemeenteraad een besluit over de Woonvisie.

Nieuwbouw

"De vorige Woonvisie was in 2013 opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Na de crisis is de woningmarkt nu volop in beweging. Hoogste tijd dus om het beleid voor volkshuisvesting bij te stellen", stelt wethouder Martien de Bruijn, portefeuillehouder Volkshuisvesting. "Er is een grote vraag naar betaalbare woningen. Met name aan koopwoningen tot een prijs van 300.000 euro. Daarom gaan we de komende jaren 500 woningen bouwen. Het gaat dan om sociale huurwoningen en koopwoningen. In totaal gaat het om 100 sociale huurwoningen en 50 woningen voor geliberaliseerde huur. Ook komen er 350 nieuwbouwwoningen bij, verdeeld over de vijf kernen. Het gaat hierbij zowel om koopwoningen in het goedkopere segment als om duurdere woningen" legt De Bruijn nader uit.

Verduurzaming

"Mensen willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat staat ook omschreven in onze Toekomstvisie. In de Woonvisie besteden we daarom ook aandacht hoe we kunnen bijdragen om mensen langer thuis te laten wonen. Ook gaan we inzetten op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. In de woonvisie gaan we ook in op de mogelijkheden om mensen met een laag inkomen en bijzondere doelgroepen (vergunninghouders, arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) in aanmerking te laten komen voor passende huisvesting. Als gemeente gaan we het via stimuleringsregelingen ook aantrekkelijk maken om te investeren in onderhoud en verbetering van de woning", besluit De Bruijn.

Samenwerking

De nieuwe Woonvisie geeft de richting aan van het op volkshuisvesting gerichte beleid voor de komende vier jaar. Het vormt ook toetsingskader voor initiatieven op het gebied van de volkshuisvesting. De Woonvisie is tot stand gekomen in samenspraak met veel betrokken samenwerkingspartners. Dit zijn de ontwikkelingsgroepen uit de kerkdorpen, Thuisvester Huurdersvereniging, adviesraad sociaal domein, projectontwikkelaars, makelaars en een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. Daarnaast heeft het concept van de Woonvisie vanaf 26 september 2019 voor een periode van vier weken ter inzage gelegen. Ook konden inwoners meepraten over de Woonvisie tijdens inloopbijeenkomsten in de vijf kernen. Ook zijn er nog separaat gesprekken gevoerd met Thuisvester, de KBO's en Thuisvester Huurdersvereniging. 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief