Een gedifferentieerd woningaanbod moet ervoor zorgen dat Schijf een aantrekkelijke woonkern blijft.
Een gedifferentieerd woningaanbod moet ervoor zorgen dat Schijf een aantrekkelijke woonkern blijft. (Foto: Petra Bork - Pixelio)

Nieuwbouw in Schijf komt dichterbij

Ontwerpbestemmingsplan voorziet in bouw van 22 koopwoningen


SCHIJF - Het Rucphense college heeft donderdag het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, De Berg te Schijf' ter inzage gelegd. Het is de bedoeling dat op deze locatie in totaal 22 koopwoningen worden gerealiseerd.

DOOR ADDO SPRANGERS

Deze woningen bestaan uit tien woningen in het goedkope segment, acht woningen in het middeldure segment en vier woningen in het dure segment. Het voorgenomen project moet een impuls geven aan de woningbouw in Schijf. "Het bestemmingsplan is de basis voor woningbouw aan de noordkant van Schijf", legt wethouder René Lazeroms uit. "Het is ook nodig dat er woninguitbreiding komt in Schijf. Het laatste plan dateert nog van 2019, toen er starterswoningen werden gerealiseerd aan de Nieuwe Zoek. Met het nu gepresenteerde ontwerpbestemmingsplan hopen we weer een stap dichter bij nieuwbouw voor het dorp Schijf te komen."

Weiland

Aan de noordzijde van de kern Schijf is uitbreidingslocatie De Berg gelegen. Deze uitbreidingslocatie vormt de noordelijke afronding van de dorpskern Schijf. De uitbreiding voorziet in grondgebonden woningbouw voor verschillende doelgroepen, waaronder starters en doorstromers. Het plangebied is momenteel in gebruik als weiland, gelegen tussen de wegenstructuur De Berg en het woongebied De Berg. De grootte van het plangebied bedraagt circa 7.900 m2. De planlocatie wordt aan de noordzijde begrensd door de weg De Berg en aan de oostzijde door het gelijknamig onverharde pad De Berg. Aan de zuidzijde grenst de planlocatie aan de percelen gelegen aan de Pastoor van Eekelenstraat en aan de westzijde aan de percelen gelegen aan de Pastoor van Waesstraat. De verkeersontsluiting verloopt via De Berg.

Ruimte

Binnen het bestaand stedelijk gebied van Schijf ontbreekt het aan fysieke ruimte om in de woningbouwbehoefte te kunnen voorzien. Daarom is gezocht naar een locatie binnen een zogeheten 'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' dat past bij de voorgenomen woningbouw. Er is nu door het college gekozen voor een afronding van het bestaand stedelijk gebied aan de noordzijde van Schijf. Dit is gelegen in een 'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling', zoals door de Provincie Noord-Brabant aangewezen in haar Verordening Ruimte.

Invulling

Wethouder René Lazeroms: "We gaan voor kwaliteitsplannen voor nieuwbouw. Daar geven we het liefst invulling aan binnen de kernen. In Schijf is er echter geen leegstand. Daarom zijn we gaan kijken naar mogelijkheden aan de randen van het dorp. We geven nu dus invulling aan een 'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling'. De grond waarop straks moet worden gebouwd is van woningcorporatie Thuisvester. Die heeft Van Wanrooij Projectontwikkeling in de arm genomen om het woningbouwproject straks uit te voeren."

Gedifferentieerd

Bij het plan voor de straks vermoedelijk sterk in prijs variërende 22 koopwoningen is er volgens wethouder René Lazeroms goed gekeken naar de verschillende doelgroepen in Schijf. Zo is er voorzien in tien rijwoningen, acht twee-onder-een-kapwoningen, twee vrijstaande woningen en twee bouwkavels ten behoeve van vrijstaande woningen. Het levert een gedifferentieerd woningaanbod op, wat ervoor moet zorgen dat Schijf een aantrekkelijke woonkern blijft voor verschillende categorieën inwoners. Het plan voldoet bovendien aan de criteria uit de Woonvisie Rucphen 2013-2018. Medio volgend jaar hoopt het college het definitieve bestemmingsplan aan de raad te kunnen voorleggen.

l 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715202409&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/rucphen&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief