Foto: Waterschap Brabantse Delta

Rioolwaterzuivering Nieuw-Vossemeer ingericht met natuurlijke elementen

NIEUW-VOSSEMEER - Waterschap Brabantse Delta richt deze maand een deel van het terrein van de rioolwaterzuivering Nieuw-Vossemeer in met natuurlijke elementen. Dat gebeurt als compensatie voor het verwijderen van meerdere bomen en struiken, later dit jaar. Een en ander gebeurt ter voorbereiding op de aanpassing van deze rioolwaterzuivering vanaf volgend voorjaar.


Begin 2019 start het waterschap namelijk met de vernieuwing van de technische installatie en andere aanpassingen om het gezuiverde water extra schoon te maken. Dat water stroomt via een nog aan te leggen waterharmonica (een soort moeraszone met zuiverende waterplanten) naar de naastgelegen Rietkreek, die in 2007 al is ingericht als ecologische verbindingszone. Het extra gezuiverde water draagt zo bij aan een betere waterkwaliteit van deze kreek en een robuuste zoetwatervoorziening voor natuur en landbouw.

Diersoorten

Bij de natuurlijke herinrichting op het terrein houdt het waterschap rekening met enkele bijzondere diersoorten die hier zijn aangetroffen, zoals de boommarter en de ijsvogel. Dat is gebleken uit ecologisch onderzoek dat het waterschap uit heeft laten voeren als onderdeel van de voorbereidingen van de aanpassing van de waterzuivering. Naast de aanleg van de waterharmonica in 2020 zorgt het waterschap ter compensatie van de verwijderde bomen en struiken dit jaar al voor nieuwe aanplant en voor broedgelegenheid voor de ijsvogel. Hiervoor wordt een speciale wand gemaakt. In december staat de vernieuwing van het hekwerk om het bedrijfsterrein op het programma.

Zonnepanelen

In 2020 plaatst het waterschap ook zonnepanelen op het terrein van de rioolwaterzuivering Nieuw-Vossemeer. Hiermee zorgt het waterschap voor een duurzame energievoorziening van het zuiveringsproces op deze installatie, de bedrijfsgebouwen en het naastgelegen poldergemaal Zoutesluis.

Toekomst

De afronding van de aanpassing van het zuiveringsproces, de herinrichting van het terrein en de aanleg van de waterharmonica ecologische verbindingszone staat gepland voor eind 2020. De rioolwaterzuivering Nieuw-Vossemeer zuivert ongeveer 700.000 liter afvalwater per dag, afkomstig van de kern Nieuw-Vossemeer. Met de vernieuwing van de technische installatie is deze kleinste rioolwaterzuivering van het waterschap, die in 1972 werd gebouwd, weer klaar voor de toekomst.

 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief