Het aantal overzomerende ganzen bij Dintelse Gorzen worden geteld vanaf het water door WBE Steenbergen
Het aantal overzomerende ganzen bij Dintelse Gorzen worden geteld vanaf het water door WBE Steenbergen (Foto: Claudia Koole)

Overzomerende ganzen in kaart gebracht

De zomertelling is een landelijke actie mede vanuit Faunabeheereenheid Brabant en WBE Steenbergen


DINTELOORD - De Wildbeheereenheid Steenbergen (WBE) gaat mee in de landelijke zomertelling van vogels op zaterdag 20 juli 2019, specifiek in een ganzentelling. De ganzen worden geteld volgens een telprotocol zomerganzen van SOVON en de Jagersvereniging. De tellingen van zomerganzen zijn belangrijk om per provincie vast te stellen wat de populaties teweegbrengen en welke ontwikkelingen ze doorgaan. Ruim 3.300 jagers zetten zich jaarlijks in voor deze telling om honderdduizenden ganzen te tellen. Het gaat daarbij niet altijd om afschot.

"We werken met een aantal telgebieden", vertelt bestuurslid Pieter Broos als medewerker faunaregistratie bij elke telling die wordt uitgevoerd door WBE Steenbergen. "Bij de Dintelse Gorzen tellen we vanaf het water. Andere telgebieden liggen aan de Steenbergse Vliet tot aan Dintelsas, in Kruisland bij Boonhil en een stukje Welberg, maar ook in Nieuw-Vossemeer richting Tholen en boven Halsteren. We weten waar de concentraties ganzen zitten."

Hybriden

Zo'n telling gaat volgens een vast protocol. Overvliegende ganzen mogen niet worden meegeteld. Broos: "Nee, want dan is het risico te groot dat er een dubbeltelling ontstaat." Een telprotocol gaat als volgt. Alle ganzen aan de grond worden geteld. Het maakt niet uit welke soort gans het betreft. Opvliegende dieren mogen wel worden geteld en landende dieren ook. De jonge ganzen worden eveneens meegeteld. De hybriden, dit zijn kruisingen tussen twee verschillende soorten ganzen, gaan tevens mee in een registratie. Op het telformulier wordt zo'n hybridegans als overige gans of soepgans genoteerd.

Soepgans

Zo'n soepgans is niet om de soep in te gaan. "Nee", lacht Pieter Broos. "Dat is een term die gebruikt wordt. Wij spreken eerder van een boerengans die verwilderd is. Die wordt soepgans genoemd. Als jagers op het land lopen en zich bezighouden met zoogdieren en vogels wordt snel het verband gelegd dat ze er lopen om te schieten. "We houden ons met meer zaken bezig", vertelt het bestuurslid faunaregistratie. "Het kan afschot zijn, maar we houden de ontwikkeling bij van dieren om data te verzamelen en door te geven aan organisaties zoals de Faunabeheereenheid Brabant. We moeten ons houden aan een afschotbeleid. Dat gaat dan eerder om perceelsgebonden afschot om schade tegen te gaan."

Afschot

De zomertelling van ganzen wordt als erg nuttig beschouwd. Wildbeheereenheden in Nederland tellen jaarlijks overzomerende ganzen. In Nederland komen veel ganzen voor wat kan oplopen tot ruim een half miljoen ganzen. De betrouwbare gegevens van jagers zijn belangrijk om door te geven om aantallen met voorgaande jaren te vergelijken en om de ontwikkelingen te volgen. Het is tevens van invloed op het faunabeheerplan. Pieter Broos: "Tot vorig jaar gold er vrije afschot, maar dat is ingetrokken door een uitspraak van een rechter. Er is een provinciaal beleid voor verstoring van nesten, maar er zijn geen eieren meer nu. De ganzenjongen zijn al geboren en gaan mee in de zomertelling."

Voorjaarstelling

De wijze van tellen, die een samenwerking kent met terreinbeheerders en vogelwerkgroepen in gebieden die niet altijd toegankelijk zijn, gaat op verschillende manieren. Vervoermiddelen zijn toegestaan, vooral in grote gebieden en bij slecht weer is dit handig, maar fietsen en lopen maakt het telwerk gedetailleerder voor onderzoek in een bepaald telgebied. Verstoringen moeten worden voorkomen. Daarom wordt er ook vanaf het water geteld vanaf een boot. Zelfs een telescoop is praktisch als het om grote groepen gaat en een verrekijker met handteller is onmisbaar. Het zijn details die bij WBE Steenbergen bekend zijn. Zij beperken zich niet alleen tot de zomertelling met ganzen. "Oh nee", antwoordt Broos. "Bij een voorjaarstelling tellen we ook wildgebaseerde vogels zoals meerkoeten, reigers als waterwild. Maar ook kraaien, kauwen, Vlaamse gaaien en eksters worden geregistreerd. Het gaat niet altijd om afschot. Het mag niet uit de hand gaan lopen."

l

Claudia Koole
 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief