Op het bord staat het voornemen tot sluiting, maar bij het Waterschap ligt reeds een besluit.
Op het bord staat het voornemen tot sluiting, maar bij het Waterschap ligt reeds een besluit. (Foto: Claudia Koole)

Trailerhelling Benedensas sluit vanwege veiligheid

DE HEEN - Bij de trailerhelling Benedensas staat een groot bord met de vermelding dat per 1 januari 2020 de helling gesloten wordt. Dat betreurt een grote groep vissers uit binnen- en buitenland. De boothelling is een geliefde plaats. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft meerdere partijen hierover gesproken en raadt een handtekeningenactie af.


Het is een veel gebruikte trailerhelling die ook wel de 'Trailerhelling De Heen' wordt genoemd. Vissers uit binnen- en buitenland maken er graag gratis gebruik van, meerdere keren per week. Er worden grote snoeken gevangen op het Volkerak-Zoommeer met een visstandbeheer dat door sportvisserij en beroepsvisserij wordt beheerd. Eén van de vissers heeft weleens een snoek ter grootte van 1.30 meter gevangen. Dat de helling wordt gesloten is een doorn in het oog van een groep sportvissers. Een handtekeningenactie was bijna gestart.

Overleg

"Niet doen", luidde het advies van woordvoerder Wietse van Alten van Sportvisserij Zuidwest Nederland. "Dat heeft weinig zin, want wij hebben al rond de tafel gezeten met gemeente Steenbergen en het Waterschap Brabantse Delta. We wilden het liefst anders zien en hebben alles uit de kast gehaald om de trailerhelling open te houden. Maar we liepen steeds tegen veiligheid aan. Wie naar de trailerhelling rijdt, ziet meteen dat het smal is om er te komen. Er is geen ruimte meer voor ander vervoer, bijvoorbeeld hulpdiensten."

Spijt

De toegang tot de trailerhelling wordt snel geblokkeerd als er meerdere auto's met trailers en boten zijn. Van Alten: "We hebben zelfs overwogen om een extra weg aan de ernaast gelegen dijk te leggen, maar dat was ook geen optie. We vinden het heel jammer. We hebben dit hoog op onze agenda staan." Dat jammer heeft zich onlangs vertaald in een kort artikel op de eigen website dat begint met 'Tot onze grote spijt ...".

Besluit

Op het bord bij de helling staat een voornemen genoemd, maar dat is eigenlijk niet juist. De Sportvisserij Zuidwest Nederland beschikt over een brief van het Waterschap Brabantse Delta met een beslissing die reeds is genomen. "Ze willen gewoon geen risico's", laat de woordvoerder van de sportvisserij weten. "Maar we hebben ook gekeken naar andere hellingen en die zijn er."

Alternatieven

In de nabije omgeving wordt de Jachthaven Dintelmond en Jachthaven De Schapenput genoemd. Voor een jaarlijkse vergoeding van respectievelijk € 125 en € 150 kan een abonnement aangegaan worden om gebruik te maken, via een pas die verstrekt wordt, van de trailerhelling aldaar. "Een bijkomend voordeel is dat vissers er naar de toilet kunnen gaan en er kunnen douchen. Ook worden de verderop gelegen 'De Banaan' en de 'Galathese haven' genoemd die kosteloos kunnen worden gebruikt. Maar dit ligt verder van het geliefde Volkerak af, een visgebied dat zelfs bedreigd wordt door verzilting.

Verzilting

Dat is een ander probleem waar de grote groep sportvissers voorstaat die zelfs uit België en Frankrijk naar het watergebied van West-Brabant komt. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, neemt hierover een besluit met enkele maanden. Dit probleem is wellicht groter dan het sluiten van een trailerhelling bij Benedensas. De visstand zal door verzilting worden aangetast en vissen zullen wegtrekken. Dat geldt ook voor de ecologische waarde van het gebied. Of de hoop op grote snoeken in het Volkerak zal vervliegen is nog niet zeker.

Hengelsportdag

Sportvisserij Zuidwest Nederland geeft wel een beetje hoop voor de trailerhelling bij Benedensas. Van Alten: "Op de Nationale Hengelsportdag, die gehouden wordt op de laatste zaterdag van mei, wordt de trailerhelling opengesteld. Dat zal ook op andere aangewezen dagen zijn. Er zullen dan verkeersregelaars zijn om het in goede banen te leiden." De sluiting van de boothelling Benedensas is geen eeuwige sluiting. Meerdere alternatieven zullen worden aangedragen.

Claudia Koole
 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief