Bibliotheek West-Brabant moet toekomst bibliotheekwerk veiligstellen
Bibliotheek Het Markiezaat en Bibliotheek VANnU gaan straks samen door als Bibliotheek West-Brabant.
Bibliotheek Het Markiezaat en Bibliotheek VANnU gaan straks samen door als Bibliotheek West-Brabant. (Foto: Shutterstock)

Bibliotheek West-Brabant moet toekomst bibliotheekwerk veiligstellen

STEENBERGEN - Op 1 januari 2020 fuseren Bibliotheek VANnU (Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert)en Bibliotheek Het Markiezaat (Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht). De nieuwe organisatie gaat de Bibliotheek West-Brabant heten. Alle gemeenten die bij deze bibliotheek zijn aangesloten, ondertekenen komende maandag het convenant dat de samenwerkingsafspraken bekrachtigt.


Dat Bibliotheek Het Markiezaat en Bibliotheek VANnU hebben besloten om samen verder te gaan als Bibliotheek West-Brabant, komt niet als een verrassing. Door verminderde inkomsten, bezoekers en uitleningen kost het beide bibliotheken steeds meer moeite het hoofd boven water te houden en zijn zij kwetsbaar geworden voor tegenslagen. Met deze fusie ontstaat een meer robuuste organisatie die meer ruimte heeft voor innovatie en marketing dan beide bibliotheken afzonderlijk hebben.

Acht gemeenten

De nieuwe bibliotheek gaat bibliotheekdiensten uitvoeren in genoemde acht gemeenten. De acht gemeenten en de nieuwe bibliotheek hebben daarbij een duurzaam samenwerkingsverband voor ogen ten behoeve van het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening voor hun inwoners. Zij zien toegevoegde waarde in regionale samenwerking ter bevordering van kwaliteit, efficiëntie en continuïteit van bibliotheekdiensten.

Overkoepelende afspraken

Genoemde gemeenten en de bibliotheek zijn er van overtuigd dat een gezamenlijke uitwisseling van informatie, overleg en afstemming tussen partijen nodig is naast de individuele subsidierelaties. Dit bevordert volgens betrokken partijen transparantie en verhoogt efficiëntie. Er wordt dan ook een convenant afgesloten waarin overkoepelende afspraken over de wijze en inhoud van de samenwerking zijn vastgelegd. De acht betrokken gemeenten en de bibliotheek zien een convenant als een solide basis voor een optimale regionale samenwerking. Het vastleggen van afspraken over samenwerking noemen zij belangrijk voor de toekomst van het bibliotheekwerk.

Flexibiliteit

Met het convenant behouden gemeentes ook door hen gewenste flexibiliteit in lokale keuzes. Dit heeft geleid tot afspraken over een onderscheid in een Basispakket en Plusactiviteiten, met daarin flexibiliteit in lokale keuzes. Met deze kostenstructuur worden maximale flexibiliteit in lokale keuzes van gemeenten en een verantwoord financieel beleid voor de toekomst van de bibliotheek gecombineerd. Iedere gemeente die zich aansluit bij de bibliotheek West-Brabant verplicht zich minimaal deel te nemen aan het Basispakket met de daarbij horende producten en diensten. Deze zijn deel van het convenant. Extra producten en diensten die een gemeente in zijn beschikking opneemt zijn deel van het Pluspakket. De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de huisvesting per gemeente van de bibliotheekvoorziening en geeft daar invulling aan in overleg met de gemeente. De bibliotheek berekent de kosten van huisvesting door aan de betreffende gemeente in de activiteiten van het Pluspakket. De kosten van huisvesting zijn deel van het Pluspakket per gemeente.

Lokaal beleid

De subsidiebeschikking van iedere gemeente is leidend. Het convenant beschrijft de gezamenlijke afspraken tussen de bibliotheek West-Brabant en de acht gemeenten. Er zijn derhalve geen extra kosten verbonden aan ondertekening van het convenant. De samenstelling en kosten van het Basispakket zijn voor de duur van dit convenant vastgesteld op 7,96 euro per inwoner, exclusief indexering. De kosten voor het basispakket bedragen voor de Gemeente Steenbergen circa 200.000 euro(op basis van ruim 25.000 inwoners). De subsidie voor 2020 bedraagt 348.898 euro, zodat bijna 150.000 euro resteert voor de uitvoering van het in 2018 vastgestelde lokaal beleid. Hiervoor maakt de Gemeente Steenbergen met de bibliotheek een uitvoeringsprogramma waarin ook de verbinding wordt gelegd met het onderwijsachterstandenbeleid. Dit beleid is verwoord in het beleidskader laaggeletterdheid 2020-2023 dat komende donderdag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter besluitvorming.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief