VVD-fractievoorzitter Kees Gommeren: 'Veel bedrijven krijgen op korte termijn problemen met liquiditeit'
VVD-fractievoorzitter Kees Gommeren: 'Veel bedrijven krijgen op korte termijn problemen met liquiditeit' (Foto: archief Weekblad de Bode)

Coronavirus: Steenbergse VVD-fractie maakt zich sterk voor steun aan ondernemers

STEENBERGEN - De Steenbergse VVD-fractie maakt zich sterk voor steun aan ondernemers en verenigingen die lijden onder de maatregelen welke zijn getroffen ter bestrijding van het coronavirus. In een brief aan burgemeester en wethouders dringt de fractie onder meer aan op tijdelijke lastenverlichting.


De zondagmiddag afgekondigde extra vergaande maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus - naast de al eerder getroffen maatregelen - hebben behoorlijk wat impact, zo maakt fractievoorzitter Kees Gommeren namens VVD Steenbergen duidelijk in een brief aan het college. "Naast onze inwoners, gezinnen en hardwerkende burgers worden ook onze ondernemers economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus".

Overmacht

"Landelijk zijn er eerder al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen", vervolgt Kommeren. Daar moet het volgens de Steenbergse VVD-fractie niet bij blijven, een mening die volgens haar door andere VVD-fracties in den lande wordt gedeeld. In het schrijven aan burgemeester en wethouders stelt Gommeren dat de Gemeente Steenbergen de lokale ondernemers - onder wie ook ZZP'ers - en verenigingen zoveel  mogelijk moet ondersteunen in de huidige overmachtssituatie. "Zij vormen immers de fundamenten van onze samenleving", aldus de VVD-fractievoorzitter.

Liquiditeitsproblemen

Voor wat betreft ondersteuning van ondernemers en verenigingen ziet VVD Steenbergen vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB), reclame-, precario- en toerismebelasting, huur gemeentelijke accommodaties uitgestelde voorstelling en tegemoetkoming annuleringen. "Ondernemers en verenigingen hebben door de coronamaatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten, waardoor het voortbestaan van veel bedrijven in gevaar zal gaan komen", voorspelt Gommeren in de brief aan het college. "Veel bedrijven krijgen op korte termijn problemen met liquiditeit. Het zou enorm helpen als ondernemers vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van deze belastingen. In dezelfde lijn krijgen ondernemers bij de Belastingdienst uitstel van BTW en andere belastingen".

Lastenverlichting

In de brief vraagt Gommeren aan burgemeester en wethouders of zij de mening van de VVD-fractie onderschrijven dat ondernemers en verenigingen door de opgelegde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus mogelijk problemen krijgen met hun liquiditeit. Ook is hij benieuwd of het college het met de VVD-fractie eens is dat de steun aan ondernemers en verenigingen niet beperkt moet blijven tot landelijke en provinciale regelingen, maar dat ook de Gemeente Steenbergen kan bijdragen aan (tijdelijke) lastenverlichting.

Uitstel

Hiernaast wil hij antwoord op de vraag of het college bereid is om op dit gebied enige verlichting te brengen door zoveel als mogelijk uitstel te verlenen voor de betaling van de gemeentelijke belastingen, huur, heffingen en andere regelingen. Mocht dit het geval zijn, dan wil Gommeren graag van burgemeester en wethouders horen op welke termijn zij dit kenbaar maken aan ondernemers en verenigingen en wanneer zij het gevraagde uitstel van genoemde belastingen en regelingen willen doorvoeren. De VVD-fractie wil verder duidelijkheid over de bereidheid van het college om in overleg te treden met de vertegenwoordigers van de verschillende brancheverenigingen en verenigingen om gezamenlijk over te nemen voorzieningen te overleggen. 'Last but not least' is fractievoorzitter Kees Gommeren benieuwd of het college nog andere manieren ziet om ondernemers, verenigingen en andere organisaties fysiek te steunen.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief