Invasieve exoten zorgen voor veel schade in gemeente Steenbergen
Invasieve exoten zorgen in Steenbergen en omgeving voor steeds meer overwoekering.
Invasieve exoten zorgen in Steenbergen en omgeving voor steeds meer overwoekering. (Foto: Jan Veraart)

Invasieve exoten zorgen voor veel schade in gemeente Steenbergen

STEENBERGEN - Onder de grond gaan de wortels meters lang door. Funderingen, bestrating, leidingen en privékavels zijn niet veilig voor invasieve exoten als de Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop, een variant Duizendknoop. “Hier moet een eind aan komen om meer schade te beperken en biodiversiteit en andere natuur te beschermen en te redden”, aldus Jan Veraart van Gewoon Lokaal! 


Het is niet alleen de economische schade die moet worden voorkomen en teruggedrongen bij uitheemse plantensoorten die zich opdringen in de natuur en in het straatbeeld, boven- en ondergronds. De biodiversiteit wordt realistisch bedreigd als bijvoorbeeld een Duizendknoop z’n gang kan gaan. Andere vegetatie raakt overgroeid, overschaduwd en heeft geen schijn van kans meer om te overleven. Jan Veraart van Gewoon Lokaal! trekt hiervoor aan de bel aangezien Steenbergen en omgeving last hebben van deze woekering.

Grasvegetatie

Niet alleen in stedelijke gebieden zijn uitheemse planten een bedreiging, ook in het buitengebied is het goed opletten. Met name dijken kunnen instabieler worden aangezien invasieve exoten dominanter zijn in groei en overwoekering waardoor grasvegetatie automatisch wordt weggemaaid. Grasvegetatie zorgt juist voor versterking van de dijken. Toch is het Waterschap Brabantse Delta niet voor een strenge aanpak en spreekt eerder over een ontzien van de situatie.

Beslisboom

Jan Veraart: “Als eigenaar van de haag, het wandel- en fietspad en de grasstrook heeft de gemeente een hoofdverantwoordelijkheid naar haar directe buren, bewoners en kaveleigenaren. Maar het blijkt het Waterschap Brabantse Delta te zijn dat - als eigenaar van de watergang en het talud- dwarsligt en kiest voor ‘zoveel mogelijk … ontzien’. Dit zoveel mogelijk ontzien komt echter niet als resultaat naar voren wanneer de Beslisboom van www.bestrijdingduizendknoop.nl wordt gevolgd. Daar dient bijvoorbeeld ingevuld te worden dat de haard zich over kavel en eigendomsgrenzen uitbreidt, dat naburige gebouwen of kunstwerken of verharding worden aangetast en dat er een risico bestaat dat voorbijgangers bedoeld of onbedoeld stukjes plant meenemen.”

Stortplaats

De oorzaak van verspreiding van uitheemse planten ligt mede bij de burgers zelf. Stukjes plant meenemen kan funest zijn. Daarbij, het maai- en restafval in de tuin van deze excessieve dominante planten kan alsnog worden verspreid via tuinafval. In Engeland is er een speciale inzamelingsmethode die ‘controlled waste’ heet. Het tuinafval wordt behandeld als huishoudelijk afval dat gescheiden moet worden. Af te voeren grond met wortelstokken van een Duizendknoop gaan naar een aparte stortplaats waar ze worden begraven in een kuil van ten minste vijf meter diep.

Meldingen

Gemeente Steenbergen kent een specifieke aanpak invasieve exoten opgesteld in september 2019. Vanuit wijkteams kunnen meldingen worden gedaan waarbij het risico wordt vastgesteld en maatregelen worden bepaald door de gemeente. Burgers hebben daarbij een rol om waarnemingen van uitheemse plantensoorten direct te melden met het doel om vastgestelde maatregelen in te zetten en te gaan bestrijden. Voor politicus Jan Veraart is het duidelijk en kan er niet te lang gewacht worden: “Het is handelen geblazen!”, laat hij kordaat weten als noodkreet.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief